Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Nitra » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Nitra

Autobusová zastávka v okres Nitra

V okres Nitra sa nachádza 567 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 1 z 10

Mikovíniho, Mikovíniho, CENTRUM, Hruboňovo,Suľany,pri kríži, CENTRUM, CENTRUM, Mestská hala, Mikovíniho, Mestská hala, Poliklinika Klokočina, ZŠ Škultétyho, ZŠ Škultétyho, Nedbalova, Nedbalova, Mestská hala, CENTRUM, Kavcova, Golianova, Golianova, Hruboňovo,Výčapky,č.d.109, Kavcova, Poliklinika Klokočina, Edisonova, Hollého, Edisonova, Hypermarket TESCO, Hypermarket TESCO, Atletický štadión, Atletický štadión, Andreja Hlinku, Centro, Hruboňovo, Ocú, Chrenovský cintorín, Hruboňovo, lúky, Lomnická, Nábrežie mládeže, Lomnická, ZŠ Krškany, Trans Motel, Trans Motel, Nitrafrost, Nábrežie mládeže, Rázcestie Kmeťova, Záborského, MEVAK, Nitr. Hrnčiarovce, Krajná, Nitr. Hrnčiarovce, Pod Sokolom, Nitr. Hrnčiarovce, Pod Sokolom, Záhradná, Wilsonovo nábrežie, Kostoľany p. Tribečom, domovina, Rázcestie železničná stanica, Železničná stanica Nitra, Chmeľová dolina, Chmeľová dolina, Urbancova, Rázcestie železničná stanica, Jánskeho, Vráble,,OPS, Jánskeho, Strmá

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 2 z 10

Strmá, Nitr. Hrnčiarovce, Krajná, Rázcestie Autobusová stanica, Rázcestie Autobusová stanica, Nitr. Hrnčiarovce, ZŠ, Kostoľany pod Tríbečom, pomník, Nitr. Hrnčiarovce, ZŠ, Vráble, Jednota, Vráble,,Teleflex, Nitr. Hrnčiarovce, Šopronská, CENTRUM, Lanovka, Vráble,,OPS, Nitr. Hrnčiarovce, Stromová, Vráble,,rázc.k žel.st., Stromová, Rázcestie Autobusová stanica, Rázcestie Autobusová stanica, Nitr. Hrnčiarovce, Podhájska, Nemocnica Zobor, Vráble, Jednota, Vráble,,žel.st., Vráble,,ZŠ, Vráble,AS nast.1, Vráble,,ZŠ, Turistická, Vráble,,rázc.k žel.st., Bohúňova, Vinárske závody, ZŠ pod Zoborom, ZŠ pod Zoborom, MEVAK, Hlavná, Martinská dolina, Martinská dolina, Hlavná, Panská dolina, Drozdí chodník, Amfiteáter, Rastislavova, Andreja Hlinku, Centro, Turistická, Drozdí chodník, Orechová, Rastislavova, Panská dolina, Andreja Hlinku, Centro, Letecká, Chrenovský cintorín, Letecká, Hornozoborská, Chrenovská, MAX, Dolnočermánska, Rázcestie Panská dolina, Rázcestie Panská dolina, Hornozoborská, Rázcestie Panská dolina, Chrenovský cintorín

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 3 z 10

Malé Janíkovce II, Chrenovská, MAX, Dolnočermánska, Muškátová, Úzka, Mestská hala, Muškátová, Hornozoborská, Orgovánová, Kostolná, Železničiarska, Tehelná, Železničiarska, Orgovánová, Úzka, Kostolná, Poliklinika Chrenová, Kmeťova, autobusová zastávka, Sitnianska, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nevidzany, Jednota, Sitnianska, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Dolné Lefantovce, OcÚ, Dolné Lefantovce, Zdrav. stredisko, Cabaj-Čápor, Klzová, Dolné Lefantovce, č.d.209, Cabaj-Čápor, Cabaj nám., Cabaj-Čápor, Nový Cabaj, Dolné Lefantovce, č.d.209, Vašinova, autobusová zastávka, Cabaj-Čápor, domovina, Horné Lefantovce,ústav, Cabaj-Čápor, Nový Cabaj, Šindolka, Dolnohorská, Ivanka pri Nitre, Železničná stanica, Nevidzany, Jednota, Ivanka pri Nitre, Orolská, Bohúňova, Štitáre, Ku Gáborke, Štitáre, Ku Gáborke, Ivanka pri Nitre, Orolská, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Nevidzany, RD, Nevidzany, RD, Poliklinika Chrenová, Vinohrady Chrenová, Rázcestie Metodova, Ivanka p. Nitre, Luk, Ivanka p. Nitre, Luk, Tokajská, Fraňa Mojtu, autobusová zastávka, Dolné Lefantovce, Zdrav. stredisko

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 4 z 10

Rázcestie Moskovská, Ivanka pri Nitre, Texiplast, Rázcestie Moskovská, autobusová zastávka, Levická, Cabaj-Čápor, rázc., Ivanka pri Nitre, kultúrny dom, Plynárenská, Plynárenská, Moskovská, Tokajská, Dolné Lefantovce, OcÚ, Ivanka p. Nitre, Luk, autobusová zastávka, Murániho, Ivanka pri Nitre, železničná stanica, autobusová zastávka, Veterinárska, autobusová zastávka, Podhájska, Ivanka pri Nitre, Texiplast, autobusová zastávka, Štitáre, Veterinárska, Nevidzany, Horská ul., Ivanka pri Nitre, kultúrny dom, Viničky, Vinárske závody, Levická, Metodova, Čajkovského, Dolné Lefantovce, Kostolná, Rázcestie Panská dolina, autobusová zastávka, Orechová, Dolné Lefantovce, Kostolná, Metodova, Partizánska, Metodova, Hruboňovo, Výčapky, Klinčeková, Kmeťova, Cabaj-Čápor, Cabaj nám., Cabaj-Čápor, rázc., autobusová zastávka, Zariadenie pre seniorov Zobor, Cabaj-Čápor, Klzová, Ďurková, Vráble, Hefra, Vráble, Kíreš, autobusová zastávka, Hruboňovo, Faltus, Rázcestie Metodova, Rázcestie Metodova, Lužianky, Vinárska, Vráble, Kíreš, Ďurková, Klinčeková, Ďurčanského, Gorazdova

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 5 z 10

Mikov dvor, Mikov dvor, Rázcestie Kmeťova, Potočná, Nitrianska, autobusová zastávka, Ďurčanského, Potočná, autobusová zastávka, Rybárska, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Jelenec, Jednota, Svätoplukovo, domovina, Gorazdova, Červenova, Zvolenská, autobusová zastávka, Palárikova, Hodžova, Červenova, Zvolenská, Svätoplukovo, tabule, Palárikova, Pražská, Svätoplukovo, Jednota, Žilinská, Svätoplukovo, Jednota, Štúrova, Vráble, Hefra, Urbancova, autobusová zastávka, Hattalova, Hattalova, Párovská, Murániho, Popradská, Špitálska, Fraňa Mojtu, 8. mája, Železničná stanica Nitra, autobusová zastávka, Kalvária, Murgašova, autobusová zastávka, Vodohospodárske stavby, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Párovská, Hlohovecká, Braneckého, Štúrova, autobusová zastávka, Rybárska, Hlohovecká, Štúrova, Čajkovského, Považská

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 6 z 10

Rybárska, autobusová zastávka, Tehelná, autobusová zastávka, Hanulova, Stavebná škola, Priemyselná, Kasalova, Kolíňany, vápenka, Zastávka - železničná stanica, Ferrenit, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Lužianky, Výskumný ústav, Rišňovce, domovina, autobusová zastávka, Ferrenit, Lužianky, ZŠ, Rišňovce, RD, Rišňovce, č.d. 255, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Kolíňany, vápenka, autobusová zastávka, 8. mája, Slepčany, kultúrny dom, Slepčany, Rázusova, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Slepčany, kultúrny dom, Divadlo Andreja Bagara, autobusová zastávka, Zastávka rázcestie - Rumanová, Predmostie, Rázusova, CENTRUM, Alekšince, Rázcestie, Divadlo Andreja Bagara, autobusová zastávka, Neverice, Baláž, autobusová zastávka, Rázcestie Autobusová stanica, Zbehy, Holotka, Zbehy, Holotka, Lužianky, ZŠ, Lužianky, VÚŽV, Lužianky, Hlohovecká, Kolíňany, rázc., Lužianky, Rázcestie Vinárska, Lužianky, VÚŽV, Lužianky, Korytovská, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Lužianky, Korytovská, autobusová zastávka, Neverice, Kajaba, Lužianky, žel. stanica, autobusová zastávka, Kalvária

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 7 z 10

Neverice, Jednota, Neverice, Jednota, Neverice, Kajaba, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Predmostie, Lužianky, Rázcestie Vinárska, Jelenec, Jednota, autobusová zastávka, Kolíňany, rázc., Jelenec, ZŠ, Lužianky, Rastislavova, Neverice, Kajaba, Jelenec, ZŠ, Zbehy, Andač, OcÚ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Andreja Hlinku, Centro, Univerzity, Univerzity, Ladice, RD, Branč, kultúrny dom, Lužianky, Rastislavova, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Jelenec, železničná stanica, Lehota časť Krvavé šenky, Ladice, domovina, autobusová zastávka, Ladice, kostol, autobusová zastávka, Obecný úrad, Branč, Arkuš, Branč, Kurucká, Branč, Kurucká, autobusová zastávka, Branč, pneuservis, Branč, žel. stanica, Branč, Arkuš, autobusová zastávka, Branč, kultúrny dom, Tajná, OcÚ, Branč, Veľkoveská, Branč, Veľkoveská, Tajná, Šiarovce, Zbehy, č.d.706, Zbehy, č.d.685, Zbehy, domovina, Zbehy, mlyn, Branč, pneuservis, Zbehy ZŠ, Zbehy, kostol, autobusová zastávka, Zbehy, Ťapušík, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Lula, ZŠ

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 8 z 10

Beladice, Pustý Chotár, rázc., autobusová zastávka, Beladice, Pustý Chotár, rázc., Cabaj-Čápor, RD, Nitra, obaľovačka, Cabaj-Čápor, Branko, Stavebná škola, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Lužianky, Výskumný ústav, Amfiteáter, Amfiteáter, Dražovce, Belopotockého, Priemyselný park VII, Šindolka, Pod Lupkou, Šindolka, Rázcestie priemyselný park, Pod Lupkou, PD Dražovce, Priemyselný park VII, PD Dražovce, Pri kríži, Pri kríži, ZŠ Krškany, Kasárne Krškany, Prameň, Nitrafrost, Kasárne Krškany, Horné Krškany, IDEA, Horné Krškany, Záborského, Nitrianske strojárne, Nemocnica Zobor, Rázcestie priemyselná, Rázcestie priemyselná, Nitrianske strojárne, Plastika, Pod Zoborom, Pod Zoborom, Dvorčianska, Priemyselný park V, Priemyselný park I, Párovské Háje, Priemyselný park II, Priemyselný park II, Braneckého, Pod Zoborom, Pod Zoborom, Priemyselný park I, Priemyselný park V, Na Priehon, METRO, Priemyselný park IV, Priemyselný park III, Priemyselný park IV, Priemyselný park III, ZŠ Krškany

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 9 z 10

Mestský park, Výstavisko, Murgašova, Kynek, Chotárna, Nový cintorín, Cabajská, Cabajská, Tajná, rázc., Výstavisko, Na Priehon, Chotárna, Stavebná škola, Stavebná škola, Pekárne, Železničná zastávka Mlynárce, Slamková, Pekárne, Slamkova, Slamkova, Dubíkova, Bolečkova, Železničná zastávka Mlynárce, Bolečkova, Dvorčianska, Hájnická, Správa ciest, Hájnická, Bizetova, Jarocká, Jarocká, Lukov dvor, Bizetova, Správa ciest, Lukov dvor, Cintorín Mlynárce, Cintorín Mlynárce, Liaharenský podnik, Jurský dvor, Kmeťova, Janíkovce, Janíkovce, ZŠ Janíkovce, KSC Janíkovce, Malé Janíkovce I, Janíkovská cesta, Janíkovská cesta, Hruboňovo,Suľany,RD, Nitr. Hrnčiarovce, vinohrady, autobusová zastávka, Nová Ves n. Žitavou, vinohrady, Nová Ves n. Žitavou, Funduše, Nová Ves n. Žitavou, vinohrady, Nová Ves n. Žitavou, ZŠ, Nová Ves n. Žitavou, Funduše, Nová Ves n. Žitavou, Jednota, Nová Ves n. Žitavou, č.d. 170, Nová Ves n. Žitavou, č.d. 170, autobusová zastávka, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 10 z 10

autobusová zastávka, Cabaj-Čápor, rázc. Fizeš, Svätoplukovo, sušička, Alekšince, Pri kríži, Zastávka železničná stanica, autobusová zastávka, Štitáre, Šöpröš, Štitáre, Šöpröš, Nitr. Hrnčiarovce, vinohrady, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Bádice, rázcestie, Ladice, žel. zas., autobusová zastávka, Bádice, rázcestie, Zbehy, Oder dvor, autobusová zastávka, Játov, Dolná Játov, výroba, NAD, SEC, NAD, Jakuba Haška

autobusová zastávka inde

Nitra (335x), Zobor (80x), Chrenová (66x), Mlynárce (44x), Párovské Háje (28x), Nitrianske Hrnčiarovce (27x), Lužianky (26x), Dražovce (23x), Dolné Krškany (20x), Vráble (18x), Veľké Janíkovce (17x), Cabaj - Čápor (16x), Cabaj (16x), Horné Krškany (14x), Štitáre (13x), Branč (13x), Dolné Štitáre (13x), Ivanka pri Nitre (12x), Zbehy (12x), Jelenec (10x), Dolné Lefantovce (10x), Lefantovce (9x), Pohranice (9x), Nová Ves nad Žitavou (8x), Horný Ohaj (8x), Nové Sady (7x), Hruboňovo (7x), Rišňovce (7x), Čápor (6x), Veľké Zálužie (6x)
autobusová zastávka v Nitra
autobusová zastávka v Zobor
autobusová zastávka v Chrenová

Podobné, okres Nitra:

634x doprava, 567x autobusová zastávka, 36x železničná stanica, 13x predaj lístkov, 9x autobusová stanica, 6x taxi, 2x letisko, 1x heliport
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, okres Nitra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-nitra.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.