Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Nitra » turistika » miesto

Miesto, okres Nitra

Miesto v okres Nitra

V okres Nitra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Nitra:, 1 z 17

Vajka nad Žitavou, Medzi cestami, Horná Malanta, Štitare, Brehy, Horné pole, Dolný Vinodol, Šindolka, Bodorky, Dolné pasienky, Dyčianska dolina, Podlakša, Drevenica, Pustý Chotár, Pereš, Majerské, Záhumnice, Lieštiny pod čifárskou cestou, Nová Chrenová, Kňažské, Sadová, Dolnopetecká hora, Riegler, Riegler, Dolné pole, Titváň, Mikov dvor, Kovacova, Pasienky, Za kostolom, Suľany, Opatovská pusta, Nová Hora, Želiarske, Dušnok, Od paňanského chotára po vinohrady, Taráň, Mladiny, Konopnice, Česnek, Vinohrady, Záhumenice, Káčere, Pasienok, Kostolné, Horné lázky, Horné lúky, Novosady, Kajsanské lúky, Hore Čapášom, Pri vode, Dolné lúky, Za štátnou školou, Chrenovec, Štepnica, Vinice, Kapustniská, Horné záhumnice, Kňazský vrch, Prameň

Miesto, okres Nitra:, 2 z 17

Na tehlianskej ceste, Pod hájom, Domovina, Záhumeničky, Za hájom, Celé, Záhumenice, Malá Lahňa, Pod okáčinou, Dolné lúky, Panský les a pasienok, Dvor Lahne, Radošinka, Langovské, Od čechynského chotára, Tulát, Dolné pole, Pod orešinou, Mrazný vrch, Suché lúky, Bačochrast, Sihoť, Repný breh, Vonkajší chotár, Jurský dvor, Nad družstvom, Za tehelňou, Lukov dvor, Dolina, Pod uhliskom, Pred čiernou vodou, Stará hora, Balážové doliny, Prieložky, Rakytová, Šírava, Priehon, Kučiny, Pod zámok a Vaškopáč, Močiare, Békeše, Smrečina, Pod zámok a Vaškopač, Záhumnie, Lazy, Breziny, Staré konopnice, Bedenové, Pod cerinou, Pod Tordovým, Kočovnice, Hrabovce, Ceriny, Pri studničke, Šinko, Pod lieštinou, Chrastočka, Vrch Černo, Nová hora, Duboše

Miesto, okres Nitra:, 3 z 17

Vymokliny, Medzi cestami, Kopanice, Novosady, Pod Viničkami, Pod hradskou, Horné lúky, Pri chotári, Prostredné lúky, čergále, Horné lúky, Pod vinohradmi, Konopnica, Konča malej lúky, Sekaniny, Veľké pažite, Pri Cigáňoch, Za Žitavou, Brestíky, Pačurová, Končale, Diely, Zobor, Dubový hon, Dolné lúky, Medzi jarkami, Riedky háj, Želiarske, Barónky, Malé pažite, Terkelové, Nad Konopnicou, Hrádok, Za vinicami nad Chrastočkou, Veľká hora, Háje, Piesky, Malá Vajka, Pod vinohradmi, Hošták, Na kraj hája, Veľké vinice, Od silského, Na kraji hája, Dielce, Rybník, Stará hora, Konopnice, Za mlynom, Jutrá, Jovka, Pri Panenke Márii, Kratiny, Martinová, Dlhé diely, Novanské lazy, Dolný háj, Vidiecke lazy, Tormáš, Záhumenice

Miesto, okres Nitra:, 4 z 17

Pri chrenovej ceste, Dolná Malanta, Kopanica, Komárovská, Cerovina, Za záhumenice, Brestovňa, Hore brehom, Kod, Ravasník, Hoferské role, Kozárka, Tŕstie, Rakoťáš, Lieština, Tŕnie, Nová hora viníc, Za Laskom, Pod katovým kruhom, Stanovištia, Kostolné role, Lazy, Široké, Dolný háj, Na prielohách, Medzi vinicami, Vagadoš, Vedľa hája, Na Dudkoch, Horné Heliská, Dolné Heliská, Kosmálky, Koziarka, Dlhé jutrá, Stará hora, Vinohrady, Horné háje, Novosady, Štvrte, Želiarske urbáre, Durešt, Na prielohoch, Brehy, Viničky, Urbárske lúky, Vyše dolného mlyna, Za mlynom, Malý Pereš, Konopnice, Malý Pereš, Lúčne zeme, Pod Slepčianskym hájom, Dolné lúky, Podhájske, Za vinohradmi, Emod pusta, Staré vinohrady, Výčapské spoločné pasienky, Guľa, Dolný mlyn

Miesto, okres Nitra:, 5 z 17

Zákruta, Za kostolom, Veľký les, Planina, Nové podhorie, Veľké role v doline, Škrabáky, Pri nitrianskej ceste, Pod Cárom, Veľký Pereš, Tiesnava, Rúbanisko pri Bábe, Vinohrady, Pod sládečkovou cestou, Veľký komasát, Lackov Majer, Bábske rúbanisko, Klčoviska, Konopnice, Veľká štvrť, Pri Štepnice, Ovčí pasienok, Bakov Vrch, Pri tajnianskej ceste, Pasinki-Rubanice, Tretie siatie, Malý Kalvaš, Vinohrady, Výbeh, Zeleninová záhrada, Mochovská cerina, Cabajské, Šalgovské, Za riekou, Pred riekou, Rapata, Zagárd, Dolné lúky, Pod močenskou cestou, Kordoš, Piesková baňa, Zadná hora, Syslačie vŕšky, Farské role, Predná hora, Za vrškom, Pod záhradou, Podlakša pusta, Rúbanice, Močidlá, Za traťou Ceterty, Galagoš, Za záhradami, Dingová, Carovina, Druhé siatiny, Horné lúky, Rubanice, Vrch Bakov, Pod Rybníkom

Miesto, okres Nitra:, 6 z 17

Nad dedinou, Za Prednou horou, Horný vrch, Obecné, Červený vrch, Bučovské, Rybník, Horný jaseň, Mesač, Pleška, Vrch Dojka, Jazerná hrádza, Dlhé, Siladová, Zalaminy, Dolný jaseň, Pod vinicami, Údolné lúky, Vrch Zagárd, Pod cermi, Výčapy-Opatovce, Veľké Cery, Pri čifárskej ceste, Dolné lúky, Gogo, Druhá dolina, Zvonivé, Lesy, Tretie siatiny, Hon zaslúžilcov, Hrušková, Pri kaštieli, Starky, Vrbiny, Pod Rapatou, Pod Driňovou dolinou, Zálužie, Haluzie, Doliny, Krátke lúky, Bodorky, Rúbaňa, Vypálenice, Za vinicami, Horné lúky, Vysoký háj, Rankovské, Čerešniská, Bodorka, Krátke, Pri Vrbine, Pri svätoplukovej ceste, Pri breste a za brestom, Pri Bagári, Labašky, Záhumny, Brehy Dolný Kýreš, Cabaj, Kukučka, Pasienky

Miesto, okres Nitra:, 7 z 17

Káčer, Pod Chrenovským, Vinohrady, Nad kolárovskými, Lúčka, Dudok, Veľký kút, Dolná Drevenica, Širočina, Ondrejovské, Pusté vinohrady, Vrbina, Kuťolov, Pod kytu, Dubina, Gociba - Medzi hájom, Vyše dediny, Na Bagári a na Čingove, Črepiny, Háj, Pri breste, Gajba - Lúky pri cintoríne, Diely nad cestou, Chrček, Pri svätoplukovskej ceste, Na konci fundušov, Pri svätom Jáne, Peškodár, Pod martinovským chotárom, Rybník, Bartašovské, Záhumenice, Od paňanského chotára, Panské, Na Bagári, Pri pieskovej jame, Tŕniny, Pod vinohradmi, Drevenica a Hrabina, Horný Kýreš, Oltvane, Dolné rybníky, Stará hora, Peškodar, Dubník pri kríži, Vinohrady, Cabaj, Diely pod cestou, Dlžiny, Rybníčky pri Rúbani, Vinohrady, Horné polia, Do tekovského chotára, Opatské, Dlhé, Dlhé hony, Kliniky, Patinska cerina, Pasienky, Opatské lúky

Miesto, okres Nitra:, 8 z 17

Za novým cintorínom, Piesok, Želiarske pole, Lesy, Okrúhle jazero, Okruhlá a sekanica, Malá tabla, Lúky, Kopanice, Starý háj, Plešiny, Malý Kýr, Dolná hora, Ostrov, Pod novým cintorínom, Balát, Godolaser, Remanencie, Hamadok, Padveď, Lúky, Dolné lúky, Pod Vinicami, Horná hora, Do hradskej, Pri mlyne, Dolné pole, Pastvina, Dolné polia, Veľká tabla, Násypový sek, Kopanice, Nad hradockou cestou, Šebeš, Pod Vinicami, Depitag, Horné piesky, Lúky, Krátke vinice, Lieštiny, Roviny, Dežmo, Trenčianske, Páškum konča spodných dielov, Nad Lúčky, Panské role, Kerňa, Pustatina, Dobrotka, Diely, Nad lúkami, Barýn, Kesovské, Urbárske, Horné pole, Kanisovo, Kalvín, Horné záhumenice, Kapitulské, Dolná sihoť

Miesto, okres Nitra:, 9 z 17

Tále, Lázky, Krivé diely, Žambochy, Od Kesova, Maďaroš, Surdok, Dolné piesky, Foláš, Na jamách, Okopávka, Lúčky, Hrabina, Jutra na brehoch, Malý Klasov, Pri kríži, Lapoše, Nad mlynom a slatina, Okoš, Nová hora od výmoľa, Malá dolina, Kráčinky, Od Jatova, Predná hora časarovská, Od Štefanovičovej, Za Kalvínskym mostom, Konopnice, Pri novej studni, Nová hora, Dielce, Predná hora, Panské role, Barce, Kostolné, Bošanský rybník, Prostredná hora, Horný majer, Rybník, Berýn, Horné lúky, Sliváš, Hliníky dolné, Kopanice, Gecovské, Za kostolom, Horé lúky, Šafranica, Silské háje, Hanisov, Vinohrady, Danová, Jatov, Dolné lúky, Mancickov, Kráčiny, Pri starej hore, Pod veľkým Máľom, Tichý dvor, Dudkova hora, Dlhé

Miesto, okres Nitra:, 10 z 17

Chlpačky, Od Kapiniec pri háji, Brehy, Prostredný vrch, Vahanec, Pobrežný hon, Kopce, Cudzí hon, Lieskovište, Krátke lúky, Kamenná hora, Vrchy, Chrenové, Babské jazero, Diely, Jatka, Nevtáky, Na výhon, Diely a močiare, Sihoť, Kutmál, Konopnice, Záhumenie, Čisté doliny, Prílohy, Kozmová chrasť, Pod lištím, Luh, Dolné diely, Pasienky, Petendy, Forgáčka, Uhliská, Diely, Malá studňa, Bojčiny, Vysoký krov, Turnista, Novosady, Stredný hon, Jágerská pustatina, Pri kruhu, Kopná, Za Vítkom, Horné a prostredné Lahne, Na veľkej doline, Kopanice, Lesný hon, Kamenité, Lahne, Horné lúky, Nad cintorínom, Pod vinicami, Vŕšok, Močiar, Kruh, Silašské role, Vinice, Eperiáš, Chrástočka

Miesto, okres Nitra:, 11 z 17

Háj, Jahodná, Pri obdokovskej ceste, Pod Janíkovskou cestou, Hruštie, Hríby, Madal, Lístie, Pod krížom, Málok, Noviny, Pod cermi, Lúky, Podhosťovský kopec a Farský háj, Líščia diera, Barácke, Kozárky, Čárazd, Nový vŕšok, Krúžky, Dlhé, Germance, Kurta horky, Nad kruhom, Svetlov, Kurtaheď, Vyše hradskej, Gurdál, Záhumenice, Roviny, Dolné lúky, Hanisovo, Farský háj, Stortiny, Godola, Pažite, Pasienky, Repništia, Záhumenice, Dolné háje, Štvrtková studňa, Pustatina Jatov, Ceroviny, Plešovice a dĺžiny, Fortňa, Pláne a kopanice, Záhradništia, Kozmova chrasť, Lúky, Hruštie, Barančiar, Krátke háje, Horný háj, Kňazské, Pánska tabla, Lieštiny, Od Mancického noviny, Veľký Máľ, Lefantovské úhory, Dlhé diely

Miesto, okres Nitra:, 12 z 17

Lúčky, Vinice, Nad mlynom, Pánsky kút, Pod okrúhlym hájom, Staré vinohrady, Stará hora, Tobolky, Biskupské, Kračiny, Urbárske, Okrúhle vinice, Starý dvor, Úzke, Močidlá, Agačina, Dávidov vrch, Brežné hony, Konča dolných dielov, Mlynské, Pod divým gaštanom, Pažite a Podvornice, Pánske pláne, Podkamenie, Kozmov chrasť, Horný háj, Pôstne, Za pajtou nad bočinou, Korytnické za vodou, Tabuľa, Staré vinohrady, Nad vinicami, Dolná hora, Horná hora, Svetlé pole, Jágerská pustatina, Pri aleji, Do manny, Urbárske lesy, Nad jarkom, Lopatište, Prídely pod hradskou, Agačina, Vinohrady, Za dolinou, Nad beladickou cestou, Chochol, Za humnami, Nad cestou, Mikova Ves, Nad hlbokým jarkom, Pod vinicami, Predná hora, Malé tŕstie, Pod kalistom, Manna, Kopecké hony, Lúčny hon, Silastov, Kozie

Miesto, okres Nitra:, 13 z 17

Pri kríži, Ohradené zeme, Pri kapitulskom, Luhy, Pod Drevenicou, Pri chotári, Seč, Pri beladickej ceste, Kopanice na doline, Medzi cestami, Gačovská lúka, Dolné kopanice, Korytnické za železnicou, Vinice, Za humnami, Kratiny, Pri Holotke, Vedľa kapitulského, Pasienky, Hruškovište, Výčapky, Vrbina, Drobné a pod hájom, Vinice, Kukuričnisko, Góca, Podzahradie, Pod hradockou cestou, Od Baratska, Imrichová usadlosť, Kapustniska, Kolíňanský klin, Farske, Dlhé Lúky, Dolné lúky, Líštie, Krátke vinice, Dolny les, Kapustniská, Horné lúky, Starý háj, Kajsianske za hlohovskou cestou, Bangové role, Pod mlynom, Hrebeniská, Konopisko, Hrabina, Rohožnica, Kapustnice, Stará lúka, Verešajd, Pri kajsianskom cintoríne, Kapitulské, Lahne pri chotári, Kamenisté, Háj, Golianovský rybník, Gerilovské, Nad studničkou, Bosov laz

Miesto, okres Nitra:, 14 z 17

Do bane, Sysľová, Stavný háj, Choča, Dolina, Lazy, Dlhé hony, Pod Tilajmašom, Kamenný chotár, Myjava, Pasienky, Forgáčska lúka, Hliníky horné, Panské, Pažite, Od Bratskej, Húštiny, Vánošdor, Dlžiny, Panský les, Siriny, Zadky, Stanovo, Hoferské, Zákľuky, Želiarske nadGorazdovom, Veľký kopec, Peňažité a kapustnice, Kaliste, Betlehem, Fertale, Široká chrasť, Hoferská, Lazecké, Korytnícke za hlohoveckou cestou, Za čerešnovou alejou, Zadné Kopále, Niže hradskej, Dolné mokriny, Kopanice, Slepačí vrch, Vinohrady, Listie, Pindeš, Stará hora, Bubáčina, Svazina, Velke visnove, Pri galibe, Pod Silašským, Za močiarom, Dlhý les, Kiklov, Dlhé, Nohavica, Háj, Háj, Kozmov hon, Dlhé diely, Od dediny

Miesto, okres Nitra:, 15 z 17

U mlynca, Dúrežd, Pod ladickou cestou, Horné močariny, Pasienky, Boťanovské, Jahoda, Za hrobmi, Pri tehelni, Nad trstim, Vagaše, Lucka, Horné štvrťky, Záhrady, Čížovec, Ponciky, Od doliny, Prvé stavanie, Dreha, Nové vinice, Prídavky, Na jamu, Toldynky, Háj, Horné lúky, Horné kratiny, Pasienky, Vinice, Holý vrch, Betlehem, Židová, Horné siatie, Hôrka, Pri kameňoch, Mladý háj, Pod vinicami, Predné Kopále, Studená pažiť, Hoferské, Cifare, Dolné lúky, Noviny, Dolné zemianské, Kráčiny, Jarošová, Panský les, Pod Holým vrchom, Kostolné, Fidvár, Kukuričniská, Hornopetecká hora, Hruškovište, Barcziho pustatina, Staré vinice, Lieskové, Tilajmaš, Trávnaté, Pod Poliškom, Staré pajty, Spodné húštiny

Miesto, okres Nitra:, 16 z 17

Panský majetok, Farské, Kaštieľ, Dolné lúky, Farské, Panská dolina, Lapoše, Nové vinice do hradskej, Pod gýmešskou cestou, Veľké tŕstie, Zakamenie, Dlžiny, Malé priečky, Dolné siatie, Vrch Pešto, Dolny Horgac, Od Donáta, Vlčia skala, Dlhé lúky, Panský les, Telište, Turecká tabla, Sekanica, Pod peteckou horou, K dolným lúkam, Konopnice, Kut, Bakanda, Nemešigy, Starý mlyn, Prostredné ceriny, Kišovské role, Veľké priečky, Želiarske, Dyčka - Majer, Tulat, Jelení kopec, Brehy, Horný Vinodol, Závodské, Horné hoštácke pole, Korytník, Cerina, Za cintorínom, Do Majerskej doliny, Pri panskom háji, Pri remízke, Tomáš, Panské, Za vrchom, Diely od Michala nad Žitavou, Korytnícke pri majeri, Lázky, Komjatické stavanie, Petek, Kýreš, Horné siatie, Dlziny, Horné lúky, Pod Galibou

Miesto, okres Nitra:, 17 z 17

Nad gýmešskou cestou, Pod beladickou cestou, Kratiny nad orechami, Horné grunty, Na Vicu, Žabáreň, Hornovinodolská hora, Hrabovište, Gačov, K horným lúkam, Pri tehelni, Tretí klas, Dlhé, Pod brehom, Kapitulné, Diely, Do hradskej, Podhora, Pasienky, Lieskovce, Záhorské, Za pajtami, Role na veľkej ceste, Stavný háj, Žingier, Pavlova tabla, Horné lúky, Jozefova tabuľa, Široká lúka, Pirte, Pri kríži, Kováče, Dolné lúky, Prílohy, Dolný pasienok, Kliny, Horné kopanice, Nad tehlianskou cestou, Luh, Pod lesom

miesto inde

Nitra (122x), Vráble (84x), Čifáre (81x), Báb (67x), Zbehy (52x), Vinodol (51x), Veľké Zálužie (49x), Nové Sady (47x), Telince (45x), Hruboňovo (45x), Lúčnica nad Žitavou (41x), Cabaj - Čápor (39x), Veľký Báb (39x), Klasov (39x), Malý Báb (38x), Cabaj (37x), Pohranice (36x), Lukáčovce, okres NR (36x), Lužianky (34x), Jelenec (34x), Vajka nad Žitavou (32x), Horný Vinodol (32x), Dolný Vinodol (29x), Tajná (29x), Štitáre (28x), Dolné Štitáre (28x), Malé Chyndice (27x), Dražovce (26x), Suľany (26x), Čeľadice (25x)
miesto v Nitra
miesto v Vráble
miesto v Čifáre

Podobné, okres Nitra:

1525x turistika, 1362x miesto, 83x orientačný bod, 12x turistické informácie, 11x vodárenská veža, 11x prístrešok, altánok, 8x strom, 7x atrakcia, 7x poľovnícky posed, 5x chranený strom, 4x ZOO, 4x ohnisko, 3x miesto na piknik, 3x komín, 2x studňa, 2x väznica, 1x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Nitra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-nitra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.