Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Nitra » turistika » miesto

Miesto, okres Nitra

Miesto v okres Nitra

V okres Nitra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Nitra:, 1 z 17

Vajka nad Žitavou, Medzi cestami, Horná Malanta, Štitare, Majerské, Brehy, Pustý Chotár, Drevenica, Horné pole, Bodorky, Riegler, Šindolka, Riegler, Dolné pasienky, Dyčianska dolina, Podlakša, Záhumnice, Želiarske, Kňažské, Sadová, Dolný Vinodol, Lieštiny pod čifárskou cestou, Nová Chrenová, Dolnopetecká hora, Dolné pole, Pasienky, Kovacova, Titváň, Za kostolom, Suľany, Opatovská pusta, Pereš, Nová Hora, Dušnok, Od paňanského chotára po vinohrady, Káčere, Mikov dvor, Taráň, Mladiny, Konopnice, Česnek, Vinohrady, Záhumenice, Pasienok, Horné lázky, Horné lúky, Kostolné, Hore Čapášom, Novosady, Pri vode, Kajsanské lúky, Za štátnou školou, Štepnica, Chrenovec, Dolné lúky, Vinice, Kapustniská, Kňazský vrch, Prameň, Horné záhumnice

Miesto, okres Nitra:, 2 z 17

Na tehlianskej ceste, Pod hájom, Záhumeničky, Domovina, Za hájom, Celé, Záhumenice, Dolné lúky, Pod okáčinou, Malá Lahňa, Dvor Lahne, Panský les a pasienok, Radošinka, Langovské, Od čechynského chotára, Tulát, Dolné pole, Pod orešinou, Mrazný vrch, Suché lúky, Bačochrast, Repný breh, Sihoť, Jurský dvor, Lukov dvor, Vonkajší chotár, Nad družstvom, Za tehelňou, Dolina, Pred čiernou vodou, Pod uhliskom, Stará hora, Lazy, Priehon, Pod zámok a Vaškopáč, Prieložky, Močiare, Staré konopnice, Záhumnie, Šírava, Smrečina, Breziny, Balážové doliny, Bedenové, Rakytová, Pod zámok a Vaškopač, Kučiny, Békeše, Kočovnice, Pod cerinou, Hrabovce, Pod Tordovým, Ceriny, Za vinicami nad Chrastočkou, Medzi jarkami, Pod Viničkami, Kopanice, Dolné lúky, Dubový hon, Horné lúky

Miesto, okres Nitra:, 3 z 17

Diely, Pod lieštinou, Veľké pažite, Novosady, Šinko, Háje, Pri studničke, Brestíky, Barónky, Duboše, Malé pažite, Zobor, Horné lúky, Riedky háj, Terkelové, Prostredné lúky, Veľká hora, Chrastočka, Pri Cigáňoch, Za Žitavou, Končale, Hrádok, Nad Konopnicou, Konča malej lúky, Pod vinohradmi, čergále, Nová hora, Sekaniny, Pri chotári, Pod hradskou, Vrch Černo, Konopnica, Medzi cestami, Pačurová, Želiarske, Vymokliny, Veľké vinice, Pri Panenke Márii, Na kraji hája, Tormáš, Rybník, Jutrá, Stará hora, Kod, Na kraj hája, Cerovina, Kratiny, Pod vinohradmi, Tŕstie, Od silského, Dolná Malanta, Piesky, Hošták, Kozárka, Novanské lazy, Konopnice, Za mlynom, Záhumenice, Rakoťáš, Vidiecke lazy

Miesto, okres Nitra:, 4 z 17

Jovka, Martinová, Brestovňa, Dielce, Dlhé diely, Hore brehom, Pri chrenovej ceste, Malá Vajka, Hoferské role, Lieština, Komárovská, Kopanica, Dolný háj, Ravasník, Za záhumenice, Kostolné role, Tŕnie, Stanovištia, Nová hora viníc, Pod katovým kruhom, Za Laskom, Horné Heliská, Vedľa hája, Dolné Heliská, Medzi vinicami, Horné háje, Kosmálky, Vagadoš, Durešt, Na prielohoch, Lazy, Novosady, Na prielohách, Viničky, Dolný háj, Dlhé jutrá, Široké, Štvrte, Želiarske urbáre, Vinohrady, Stará hora, Koziarka, Na Dudkoch, Brehy, Lúčne zeme, Za vinohradmi, Konopnice, Emod pusta, Dolný mlyn, Urbárske lúky, Podhájske, Za mlynom, Pod Slepčianskym hájom, Malý Pereš, Staré vinohrady, Malý Pereš, Guľa, Výčapské spoločné pasienky, Dolné lúky, Vyše dolného mlyna

Miesto, okres Nitra:, 5 z 17

Rúbanice, Farské role, Galagoš, Zadná hora, Pred riekou, Malý Kalvaš, Syslačie vŕšky, Za záhradami, Dolné lúky, Cabajské, Lackov Majer, Veľký les, Piesková baňa, Pod močenskou cestou, Za kostolom, Rapata, Bakov Vrch, Za traťou Ceterty, Škrabáky, Predná hora, Pri tajnianskej ceste, Kordoš, Zákruta, Rúbanisko pri Bábe, Vinohrady, Vinohrady, Tretie siatie, Zeleninová záhrada, Pri Štepnice, Ovčí pasienok, Za vrškom, Podlakša pusta, Výbeh, Veľké role v doline, Veľký Pereš, Pod Cárom, Za riekou, Pri nitrianskej ceste, Bábske rúbanisko, Nové podhorie, Zagárd, Močidlá, Klčoviska, Veľká štvrť, Tiesnava, Mochovská cerina, Pod sládečkovou cestou, Dingová, Carovina, Pod záhradou, Veľký komasát, Planina, Konopnice, Šalgovské, Pasinki-Rubanice, Vrch Zagárd, Zalaminy, Horný jaseň, Druhá dolina, Nad dedinou

Miesto, okres Nitra:, 6 z 17

Vrch Dojka, Dolné lúky, Siladová, Červený vrch, Údolné lúky, Bučovské, Horný vrch, Druhé siatiny, Dlhé, Výčapy-Opatovce, Pri čifárskej ceste, Vrch Bakov, Hon zaslúžilcov, Gogo, Za Prednou horou, Rubanice, Tretie siatiny, Jazerná hrádza, Mesač, Pod Rybníkom, Dolný jaseň, Horné lúky, Veľké Cery, Obecné, Pod vinicami, Pod cermi, Pleška, Hrušková, Rybník, Zvonivé, Lesy, Čerešniská, Pri kaštieli, Rúbaňa, Vysoký háj, Za vinicami, Vypálenice, Starky, Bodorka, Doliny, Krátke, Pod Driňovou dolinou, Vrbiny, Pod Rapatou, Zálužie, Bodorky, Horné lúky, Krátke lúky, Haluzie, Rankovské, Záhumny, Od paňanského chotára, Širočina, Pod martinovským chotárom, Lúčka, Brehy Dolný Kýreš, Peškodár, Dudok, Nad kolárovskými, Ondrejovské

Miesto, okres Nitra:, 7 z 17

Rybník, Pri breste, Dolná Drevenica, Diely nad cestou, Črepiny, Cabaj, Kukučka, Vrbina, Gajba - Lúky pri cintoríne, Pasienky, Pri svätom Jáne, Vyše dediny, Labašky, Pri breste a za brestom, Panské, Záhumenice, Gociba - Medzi hájom, Pri Bagári, Pri svätoplukovej ceste, Dubina, Chrček, Vinohrady, Háj, Káčer, Bartašovské, Pod Chrenovským, Pri Vrbine, Na konci fundušov, Pri svätoplukovskej ceste, Veľký kút, Na Bagári a na Čingove, Pusté vinohrady, Kuťolov, Pod kytu, Diely pod cestou, Rybníčky pri Rúbani, Stará hora, Peškodar, Oltvane, Vinohrady, Tŕniny, Dolné rybníky, Pri pieskovej jame, Drevenica a Hrabina, Dubník pri kríži, Na Bagári, Cabaj, Pod vinohradmi, Horný Kýreš, Dlžiny, Vinohrady, Okrúhle jazero, Želiarske pole, Plešiny, Dlhé hony, Kliniky, Malá tabla, Opatské lúky, Do tekovského chotára, Pasienky

Miesto, okres Nitra:, 8 z 17

Opatské, Piesok, Starý háj, Za novým cintorínom, Lesy, Patinska cerina, Lúky, Horné polia, Kopanice, Dlhé, Okruhlá a sekanica, Pastvina, Lúky, Malý Kýr, Lúky, Hamadok, Balát, Násypový sek, Remanencie, Do hradskej, Depitag, Krátke vinice, Veľká tabla, Godolaser, Dolné lúky, Dolná hora, Horná hora, Padveď, Pod Vinicami, Horné piesky, Pri mlyne, Pod Vinicami, Šebeš, Pod novým cintorínom, Dolné polia, Ostrov, Nad hradockou cestou, Kopanice, Dolné pole, Horé lúky, Berýn, Dolná sihoť, Jatov, Surdok, Malá dolina, Nad lúkami, Sliváš, Vinohrady, Okoš, Nová hora od výmoľa, Lieštiny, Páškum konča spodných dielov, Horné lúky, Na jamách, Pri kríži, Lázky, Bošanský rybník, Trenčianske, Tále, Maďaroš

Miesto, okres Nitra:, 9 z 17

Kalvín, Hliníky dolné, Diely, Horné záhumenice, Kopanice, Panské role, Nad Lúčky, Krivé diely, Barce, Dolné piesky, Lapoše, Šafranica, Kerňa, Urbárske, Rybník, Malý Klasov, Dielce, Nad mlynom a slatina, Horný majer, Pustatina, Okopávka, Kesovské, Predná hora, Kostolné, Lúčky, Dobrotka, Nová hora, Kanisovo, Hrabina, Panské role, Za Kalvínskym mostom, Prostredná hora, Gecovské, Barýn, Foláš, Silské háje, Danová, Roviny, Žambochy, Jutra na brehoch, Predná hora časarovská, Dežmo, Od Jatova, Konopnice, Za kostolom, Od Kesova, Hanisov, Od Štefanovičovej, Pri novej studni, Kapitulské, Kráčinky, Horné pole, Noviny, Luh, Záhumenice, Pri kruhu, Dlhé diely, Jágerská pustatina, Biskupské, Gurdál

Miesto, okres Nitra:, 10 z 17

Lieskovište, Kozmova chrasť, Od Kapiniec pri háji, Kopná, Barančiar, Repništia, Pod cermi, Plešovice a dĺžiny, Ceroviny, Prílohy, Pasienky, Madal, Staré vinohrady, Malá studňa, Prostredný vrch, Kozmová chrasť, Dlhé, Stredný hon, Čisté doliny, Pobrežný hon, Lahne, Lístie, Babské jazero, Pod veľkým Máľom, Starý dvor, Silašské role, Horné lúky, Horné a prostredné Lahne, Stortiny, Agačina, Stará hora, Horný háj, Diely, Lúčky, Kopanice, Godola, Turnista, Farský háj, Málok, Kráčiny, Konča dolných dielov, Chrenové, Pod vinicami, Vŕšok, Močidlá, Novosady, Hruštie, Uhliská, Na výhon, Chrástočka, Nad cintorínom, Nad mlynom, Kozárky, Chlpačky, Záhradništia, Nový vŕšok, Dlhé, Dolné diely, Krúžky, Nad kruhom

Miesto, okres Nitra:, 11 z 17

Dávidov vrch, Hruštie, Vahanec, Pánska tabla, Na veľkej doline, Mlynské, Úzke, Okrúhle vinice, Bojčiny, Tichý dvor, Lefantovské úhory, Hríby, Brežné hony, Veľký Máľ, Lesný hon, Kňazské, Pánsky kút, Pod lištím, Dudkova hora, Záhumenice, Pod krížom, Pri obdokovskej ceste, Vinice, Pod Janíkovskou cestou, Brehy, Čárazd, Forgáčka, Krátke lúky, Tobolky, Jahodná, Mancickov, Konopnice, Vrchy, Kurtaheď, Dolné lúky, Sihoť, Líščia diera, Diely, Štvrtková studňa, Roviny, Za Vítkom, Pustatina Jatov, Petendy, Cudzí hon, Kamenité, Urbárske, Nevtáky, Diely a močiare, Vinice, Vysoký krov, Kutmál, Vyše hradskej, Od Mancického noviny, Kračiny, Pláne a kopanice, Lúky, Krátke háje, Fortňa, Kruh, Kamenná hora

Miesto, okres Nitra:, 12 z 17

Dolné lúky, Záhumenie, Lieštiny, Podhosťovský kopec a Farský háj, Dolné háje, Pasienky, Pažite, Kopce, Germance, Eperiáš, Svetlov, Háj, Pri starej hore, Lúky, Jatka, Hanisovo, Močiar, Barácke, Pod okrúhlym hájom, Kurta horky, Veľký kopec, Pažite a Podvornice, Konopisko, Pôstne, Za pajtou nad bočinou, Korytnické za vodou, Tabuľa, Staré vinohrady, Nad vinicami, Dolná hora, Horná hora, Do bane, Vinice, Svetlé pole, Agačina, Pod vinicami, Jágerská pustatina, Nad cestou, Hruškovište, Predná hora, Kukuričnisko, Kapustnice, Pasienky, Kozmov hon, Panské, Seč, Nad trstim, Kopecké hony, Sysľová, Kozmov chrasť, Horné močariny, Háj, Pod hradockou cestou, Lazecké, Horné lúky, Kapustniská, Dolny les, Kamenisté, Prídely pod hradskou, Peňažité a kapustnice

Miesto, okres Nitra:, 13 z 17

Hrebeniská, Pri kajsianskom cintoríne, Stará hora, Dolné kopanice, Ohradené zeme, Líštie, Manna, Medzi cestami, Od Bratskej, Pri beladickej ceste, Dlhé hony, Za hrobmi, Horný háj, Kapustniska, Kolíňanský klin, Farske, Dlhé Lúky, Lúčny hon, Lahne pri chotári, Pod Tilajmašom, Háj, Dlžiny, Choča, Vinice, Pod kalistom, Pri chotári, Kaliste, Podkamenie, Pod Drevenicou, Kozie, Mikova Ves, Starý háj, Dolné mokriny, Bangové role, Kopanice na doline, Pánske pláne, Rohožnica, Stanovo, Pri kapitulskom, Za dolinou, Pod mlynom, Od Baratska, Pažite, Pri aleji, Húštiny, Hliníky horné, Pasienky, Zadky, Kamenný chotár, Gačovská lúka, Lopatište, Pod divým gaštanom, Verešajd, Pri tehelni, Do manny, Vedľa kapitulského, Za humnami, Stavný háj, Kapitulské, Urbárske lesy

Miesto, okres Nitra:, 14 z 17

Podzahradie, Malé tŕstie, Pri Holotke, Za humnami, Slepačí vrch, Panský les, Nad jarkom, Betlehem, Vinohrady, Za čerešnovou alejou, Hoferská, Nad studničkou, Lazy, Široká chrasť, Imrichová usadlosť, Želiarske nadGorazdovom, Zadné Kopále, Gerilovské, Bosov laz, Vagaše, Luhy, Siriny, Pasienky, Kratiny, Hrabina, Silastov, Kopanice, Háj, Krátke vinice, Pri kríži, Drobné a pod hájom, Nad beladickou cestou, Nad hlbokým jarkom, Vrbina, Kajsianske za hlohovskou cestou, Chochol, Vinohrady, Listie, Korytnické za železnicou, Fertale, Korytnícke za hlohoveckou cestou, Stará lúka, Výčapky, Dolina, Pindeš, Kiklov, Bubáčina, Forgáčska lúka, Golianovský rybník, Lucka, Myjava, Nohavica, Velke visnove, Dolné lúky, Pod Silašským, Za močiarom, Boťanovské, Dlhý les, Zákľuky, Dlhé

Miesto, okres Nitra:, 15 z 17

Pri galibe, Dlhé diely, Od dediny, Góca, U mlynca, Dúrežd, Pod ladickou cestou, Svazina, Hoferské, Vánošdor, Jahoda, Niže hradskej, Malé priečky, Kišovské role, Pri kmeťovskom chotári, Pod Holým vrchom, Tilajmaš, Dlžiny, Hornovinodolská hora, Diely od Michala nad Žitavou, Za vrchom, Prostredné ceriny, Zakamenie, Od komjatického, Barcziho pustatina, Panský les, Na Vicu, Kuriálne, Želiarske, Dlhé, Pod Poliškom, Trávnaté, K dolným lúkam, Kut, Cerina, Farské, Hôrka, Kohy, K horným lúkam, Pod trstiny, Pri kameňoch, Hornopetecká hora, Kováče, Židová, Prídavky, Od Donáta, Pod Gedrou, Záhrady, Kráčiny, Staré vinice, Široká lúka, Studená pažiť, Predné Kopále, Pri tehelni, Lieskové, Podhora, Prímostie, Diely, Kaštieľ, Tretí klas

Miesto, okres Nitra:, 16 z 17

Turecká tabla, Jozefova tabuľa, Luh, Veľké tŕstie, Kukuričniská, Háj, Role na veľkej ceste, Za cintorínom, Pod gýmešskou cestou, Fidvár, Pri remízke, Dlziny, Betlehem, Od Lehotského chotára, Stredné siatie, Kostolné, Do hradskej, Pod peteckou horou, Nemešigy, Brehy, Hrabovište, Dolné lúky, Od Stavného hája, Panské, Horné lúky, Pod Galibou, Žingier, Starý mlyn, Vlčia skala, Pod vinicami, Pasienky, Kratiny nad orechami, Noviny, Komjatické stavanie, Panský les, Panský majetok, Jarošová, Do úbočia, Pod beladickou cestou, Nové vinice, Záhorské, Nad tehlianskou cestou, Hruškovište, Horné hoštácke pole, Dolné lúky, Farské, Panské lúky, Jelení kopec, Spodné húštiny, Ponciky, Dreha, Kapitilné, Dlhé lúky, Staré pajty, Za pajtami, Vrch Pešto, Telište, Tulat, Starý háj, Pri kozloch

Miesto, okres Nitra:, 17 z 17

Žabáreň, Kurdok, Pirte, Lázky, Toldynky, Horné kratiny, Dolné siatie, Lapoše, Horné kopanice, Nové vinice do hradskej, Horné lúky, Veľké priečky, Kapitulné, Nad gýmešskou cestou, Gačov, Kýreš, Kapustnice, Závodské, Kliny, Bakanda, Horný Vinodol, Korytník, Cifare, Konopnice, Panská dolina, Pasienky, Dolné zemianské, Korytnícke pri majeri, Pavlova tabla, Horné lúky, Staré vinice, Dolny Horgac, Dolné lúky, Dolný pasienok, Pod lesom, Do Majerskej doliny, Horné siatie, Pod brehom, Čížovec, Od doliny

miesto inde

Nitra (122x), Vráble (84x), Čifáre (81x), Báb (67x), Zbehy (52x), Vinodol (51x), Veľké Zálužie (49x), Nové Sady (47x), Telince (45x), Hruboňovo (45x), Lúčnica nad Žitavou (41x), Cabaj - Čápor (39x), Veľký Báb (39x), Klasov (39x), Malý Báb (38x), Cabaj (37x), Pohranice (36x), Lukáčovce, okres NR (36x), Lužianky (34x), Jelenec (34x), Vajka nad Žitavou (32x), Horný Vinodol (32x), Dolný Vinodol (29x), Tajná (29x), Štitáre (28x), Dolné Štitáre (28x), Malé Chyndice (27x), Dražovce (26x), Suľany (26x), Čeľadice (25x)
miesto v Nitra
miesto v Vráble
miesto v Čifáre

Podobné, okres Nitra:

1524x turistika, 1362x miesto, 83x orientačný bod, 11x turistické informácie, 11x prístrešok, altánok, 11x vodárenská veža, 8x strom, 7x atrakcia, 7x poľovnícky posed, 5x chranený strom, 4x ZOO, 4x ohnisko, 3x miesto na piknik, 3x komín, 2x studňa, 2x väznica, 1x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Nitra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-nitra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.