Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Nitra » turistika » miesto

Miesto, okres Nitra

Miesto v okres Nitra

V okres Nitra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Nitra:, 1 z 17

Vajka nad Žitavou, Medzi cestami, Horná Malanta, Štitare, Majerské, Dolnopetecká hora, Drevenica, Pustý Chotár, Dolný Vinodol, Sadová, Dolné pole, Šindolka, Bodorky, Riegler, Riegler, Dolné pasienky, Dyčianska dolina, Podlakša, Brehy, Záhumnice, Kňažské, Horné pole, Lieštiny pod čifárskou cestou, Nová Chrenová, Titváň, Pasienky, Za kostolom, Kovacova, Želiarske, Nová Hora, Pereš, Opatovská pusta, Dušnok, Od paňanského chotára po vinohrady, Suľany, Mikov dvor, Taráň, Mladiny, Konopnice, Česnek, Káčere, Pasienok, Záhumenice, Vinohrady, Horné lúky, Horné lázky, Kostolné, Hore Čapášom, Novosady, Kajsanské lúky, Pri vode, Chrenovec, Dolné lúky, Štepnica, Za štátnou školou, Vinice, Horné záhumnice, Prameň, Kňazský vrch, Kapustniská

Miesto, okres Nitra:, 2 z 17

Pod hájom, Na tehlianskej ceste, Za hájom, Záhumeničky, Domovina, Celé, Záhumenice, Dolné lúky, Malá Lahňa, Pod okáčinou, Panský les a pasienok, Dvor Lahne, Radošinka, Od čechynského chotára, Langovské, Tulát, Dolné pole, Pod orešinou, Mrazný vrch, Bačochrast, Suché lúky, Repný breh, Sihoť, Za tehelňou, Nad majerom, Lukov dvor, Jurský dvor, Vonkajší chotár, Dolina, Pred čiernou vodou, Pod uhliskom, Stará hora, Záhumnie, Smrečina, Staré konopnice, Priehon, Šírava, Pod zámok a Vaškopač, Lazy, Prieložky, Breziny, Kučiny, Békeše, Bedenové, Močiare, Balážové doliny, Pod zámok a Vaškopáč, Rakytová, Pod cerinou, Ceriny, Hrabovce, Pod Tordovým, Kočovnice, Medzi cestami, Želiarske, Sekaniny, Brestíky, Veľká hora, Končale, Vymokliny

Miesto, okres Nitra:, 3 z 17

Terkelové, Veľké pažite, Diely, Pod vinohradmi, Dolné lúky, Malé pažite, Za vinicami nad Chrastočkou, Vrch Černo, Zobor, Horné lúky, Horné lúky, Prostredné lúky, Pod hradskou, Dubový hon, Konopnica, Pačurová, Pri studničke, čergále, Barónky, Novosady, Kopanice, Šinko, Duboše, Nová hora, Za Žitavou, Riedky háj, Nad Konopnicou, Háje, Pri chotári, Pri Cigáňoch, Pod Viničkami, Konča malej lúky, Pod lieštinou, Chrastočka, Hrádok, Medzi jarkami, Tŕstie, Dolná Malanta, Dielce, Jutrá, Dolný háj, Cerovina, Ravasník, Rybník, Kozárka, Na kraji hája, Pri chrenovej ceste, Pod vinohradmi, Za záhumenice, Kratiny, Lieština, Pri Panenke Márii, Martinová, Komárovská, Rakoťáš, Tormáš, Hore brehom, Novanské lazy, Hoferské role, Za mlynom

Miesto, okres Nitra:, 4 z 17

Vidiecke lazy, Dlhé diely, Jovka, Od silského, Malá Vajka, Kod, Kopanica, Hošták, Brestovňa, Na kraj hája, Záhumenice, Piesky, Konopnice, Veľké vinice, Stará hora, Nová hora viníc, Kostolné role, Stanovištia, Pod katovým kruhom, Tŕnie, Za Laskom, Dolné Heliská, Široké, Horné Heliská, Dolný háj, Lazy, Stará hora, Dlhé jutrá, Durešt, Vinohrady, Horné háje, Viničky, Novosady, Štvrte, Koziarka, Na prielohách, Na prielohoch, Brehy, Na Dudkoch, Želiarske urbáre, Medzi vinicami, Vedľa hája, Vagadoš, Kosmálky, Výčapské spoločné pasienky, Staré vinohrady, Konopnice, Urbárske lúky, Dolné lúky, Podhájske, Vyše dolného mlyna, Lúčne zeme, Za vinohradmi, Pod Slepčianskym hájom, Dolný mlyn, Emod pusta, Guľa, Malý Pereš, Malý Pereš, Za mlynom

Miesto, okres Nitra:, 5 z 17

Tiesnava, Cabajské, Za záhradami, Dolné lúky, Kordoš, Pasinki-Rubanice, Pred riekou, Pod sládečkovou cestou, Lackov Majer, Tretie siatie, Piesková baňa, Za kostolom, Za vrškom, Vinohrady, Bábske rúbanisko, Za traťou Ceterty, Rúbanice, Podlakša pusta, Výbeh, Veľký komasát, Farské role, Pod močenskou cestou, Konopnice, Rúbanisko pri Bábe, Dingová, Predná hora, Vinohrady, Zeleninová záhrada, Pod Cárom, Syslačie vŕšky, Za riekou, Veľké role v doline, Pri nitrianskej ceste, Mochovská cerina, Zadná hora, Veľký les, Zagárd, Pod záhradou, Bakov Vrch, Šalgovské, Pri tajnianskej ceste, Planina, Galagoš, Nové podhorie, Klčoviska, Ovčí pasienok, Škrabáky, Veľký Pereš, Pri Štepnice, Zákruta, Carovina, Veľká štvrť, Malý Kalvaš, Rapata, Močidlá, Dolné lúky, Obecné, Hrušková, Rybník, Pod Rybníkom

Miesto, okres Nitra:, 6 z 17

Horný vrch, Tretie siatiny, Veľké Cery, Mesač, Pri čifárskej ceste, Výčapy-Opatovce, Druhé siatiny, Horné lúky, Hon zaslúžilcov, Zalaminy, Druhá dolina, Dlhé, Údolné lúky, Za Prednou horou, Rubanice, Nad dedinou, Pod vinicami, Pod cermi, Vrch Zagárd, Lesy, Vrch Dojka, Bučovské, Vrch Bakov, Pleška, Červený vrch, Dolný jaseň, Jazerná hrádza, Zvonivé, Gogo, Siladová, Horný jaseň, Zálužie, Pod Driňovou dolinou, Pod Rapatou, Krátke, Bodorka, Vrbiny, Bodorky, Vysoký háj, Pri kaštieli, Za vinicami, Krátke lúky, Doliny, Haluzie, Rankovské, Horné lúky, Rúbaňa, Čerešniská, Vypálenice, Starky, Labašky, Pasienky, Káčer, Na Bagári a na Čingove, Dudok, Cabaj, Dolná Drevenica, Črepiny, Dubina, Háj

Miesto, okres Nitra:, 7 z 17

Pusté vinohrady, Panské, Od paňanského chotára, Gajba - Lúky pri cintoríne, Gociba - Medzi hájom, Chrček, Pod martinovským chotárom, Širočina, Vinohrady, Brehy Dolný Kýreš, Bartašovské, Kukučka, Diely nad cestou, Záhumenice, Veľký kút, Nad kolárovskými, Na konci fundušov, Kuťolov, Pod kytu, Peškodár, Lúčka, Pri svätom Jáne, Pri breste, Pri Bagári, Vrbina, Pri breste a za brestom, Vyše dediny, Pri svätoplukovej ceste, Ondrejovské, Záhumny, Pri Vrbine, Pod Chrenovským, Pri svätoplukovskej ceste, Rybník, Diely pod cestou, Oltvane, Stará hora, Tŕniny, Horný Kýreš, Dolné rybníky, Dlžiny, Na Bagári, Rybníčky pri Rúbani, Cabaj, Dubník pri kríži, Vinohrady, Drevenica a Hrabina, Pod vinohradmi, Pri pieskovej jame, Vinohrady, Peškodar, Opatské lúky, Kopanice, Za novým cintorínom, Dlhé hony, Okruhlá a sekanica, Pasienky, Lesy, Opatské, Kliniky

Miesto, okres Nitra:, 8 z 17

Malá tabla, Lúky, Plešiny, Želiarske pole, Starý háj, Do tekovského chotára, Okrúhle jazero, Piesok, Dlhé, Patinska cerina, Horné polia, Dolné lúky, Kopanice, Godolaser, Malý Kýr, Pod Vinicami, Pastvina, Dolná hora, Padveď, Lúky, Do hradskej, Krátke vinice, Dolné polia, Veľká tabla, Hamadok, Násypový sek, Horná hora, Šebeš, Depitag, Ostrov, Pod novým cintorínom, Pod Vinicami, Remanencie, Horné piesky, Pri mlyne, Nad hradockou cestou, Dolné pole, Balát, Lúky, Dežmo, Za kostolom, Malý Klasov, Horé lúky, Lapoše, Barce, Hliníky dolné, Bošanský rybník, Foláš, Dielce, Kopanice, Lázky, Dobrotka, Od Štefanovičovej, Konopnice, Kesovské, Maďaroš, Rybník, Dolné piesky, Kráčinky, Trenčianske

Miesto, okres Nitra:, 9 z 17

Páškum konča spodných dielov, Malá dolina, Okoš, Prostredná hora, Urbárske, Nová hora od výmoľa, Tále, Danová, Horný majer, Šafranica, Pri novej studni, Gecovské, Diely, Kanisovo, Lúčky, Od Kesova, Predná hora časarovská, Berýn, Pri kríži, Hanisov, Pustatina, Barýn, Lieštiny, Nad mlynom a slatina, Roviny, Kerňa, Kalvín, Hrabina, Nad Lúčky, Surdok, Okopávka, Horné pole, Horné lúky, Sliváš, Na jamách, Nad lúkami, Jatov, Panské role, Predná hora, Od Jatova, Jutra na brehoch, Kapitulské, Za Kalvínskym mostom, Horné záhumenice, Vinohrady, Panské role, Kostolné, Dolná sihoť, Krivé diely, Nová hora, Žambochy, Silské háje, Dlhé, Krátke lúky, Močiar, Od Kapiniec pri háji, Stará hora, Fortňa, Kračiny, Biskupské

Miesto, okres Nitra:, 10 z 17

Lieštiny, Čárazd, Babské jazero, Silašské role, Ceroviny, Prílohy, Kamenná hora, Veľký Máľ, Agačina, Kurta horky, Kozmová chrasť, Kopanice, Pánska tabla, Brehy, Horné lúky, Turnista, Hruštie, Roviny, Bojčiny, Úzke, Močidlá, Barácke, Luh, Pod cermi, Krúžky, Pri kruhu, Lúky, Petendy, Madal, Pri starej hore, Kutmál, Nad mlynom, Záhumenice, Lieskovište, Starý dvor, Vŕšok, Gurdál, Forgáčka, Pláne a kopanice, Tichý dvor, Staré vinohrady, Chrástočka, Dolné diely, Krátke háje, Háj, Konopnice, Na výhon, Barančiar, Horné a prostredné Lahne, Uhliská, Vrchy, Plešovice a dĺžiny, Pobrežný hon, Pánsky kút, Líščia diera, Jahodná, Repništia, Dávidov vrch, Nad cintorínom, Pasienky

Miesto, okres Nitra:, 11 z 17

Diely, Stredný hon, Lúky, Kruh, Nový vŕšok, Pod lištím, Pod krížom, Vinice, Záhradništia, Vahanec, Kozárky, Kopce, Eperiáš, Chlpačky, Sihoť, Okrúhle vinice, Pod veľkým Máľom, Germance, Nad kruhom, Lúčky, Cudzí hon, Tobolky, Dolné háje, Pod okrúhlym hájom, Kurtaheď, Pažite, Vinice, Pod vinicami, Mlynské, Lístie, Lesný hon, Dolné lúky, Pri obdokovskej ceste, Od Mancického noviny, Kopná, Jágerská pustatina, Diely a močiare, Stortiny, Vyše hradskej, Brežné hony, Farský háj, Záhumenice, Kňazské, Čisté doliny, Záhumenie, Málok, Kamenité, Kozmova chrasť, Lefantovské úhory, Chrenové, Vysoký krov, Dolné lúky, Kráčiny, Horný háj, Svetlov, Na veľkej doline, Pustatina Jatov, Konča dolných dielov, Noviny, Dlhé diely

Miesto, okres Nitra:, 12 z 17

Dudkova hora, Štvrtková studňa, Godola, Pasienky, Pod Janíkovskou cestou, Nevtáky, Novosady, Mancickov, Hruštie, Za Vítkom, Lahne, Dlhé, Podhosťovský kopec a Farský háj, Malá studňa, Diely, Jatka, Urbárske, Hanisovo, Prostredný vrch, Hríby, Pri kríži, Listie, Korytnické za vodou, Zadky, Fertale, Ohradené zeme, Lucka, Medzi cestami, Horné lúky, Silastov, Pod divým gaštanom, Pasienky, Pri beladickej ceste, Stanovo, Lúčny hon, Kolíňanský klin, Lopatište, Korytnické za železnicou, Manna, Jahoda, Dolny les, Krátke vinice, Výčapky, Pri kapitulskom, Pod ladickou cestou, Bubáčina, Seč, Stará lúka, Kopecké hony, Dolné lúky, Dolné kopanice, Tabuľa, Pri galibe, Nad vinicami, Slepačí vrch, Kamenný chotár, Pánske pláne, Kozie, Široká chrasť, Lazecké

Miesto, okres Nitra:, 13 z 17

Vedľa kapitulského, Od Baratska, Lazy, Nad studničkou, Vinohrady, Dlhé diely, Hrebeniská, Staré vinohrady, Horné močariny, Hruškovište, Kozmov hon, Zákľuky, Pri chotári, Kapustnice, Pindeš, Hliníky horné, Niže hradskej, Za humnami, Luhy, Nohavica, Pod Drevenicou, Pri tehelni, Pod hradockou cestou, Svazina, Nad cestou, Pasienky, Dlhý les, Kozmov chrasť, Dúrežd, Góca, Hrabina, Dolná hora, Kiklov, Hoferské, Mikova Ves, Prídely pod hradskou, Nad trstim, Vinice, Hoferská, Od Bratskej, Dolina, Gačovská lúka, Siriny, Pažite a Podvornice, Háj, Velke visnove, Háj, Háj, Dlhé Lúky, Pod Silašským, Veľký kopec, Kopanice, Kapitulské, Kratiny, Za močiarom, Forgáčska lúka, Starý háj, Konopisko, Kamenisté, Pod Tilajmašom

Miesto, okres Nitra:, 14 z 17

Do bane, Podkamenie, Stavný háj, Dlžiny, Pod vinicami, Peňažité a kapustnice, Líštie, U mlynca, Urbárske lesy, Zadné Kopále, Farske, Dolné mokriny, Pasienky, Pri kajsianskom cintoríne, Kapustniska, Lahne pri chotári, Húštiny, Kaliste, Podzahradie, Pri aleji, Panský les, Choča, Za čerešnovou alejou, Do manny, Vagaše, Pažite, Nad hlbokým jarkom, Malé tŕstie, Nad beladickou cestou, Kukuričnisko, Boťanovské, Dlhé, Stará hora, Horný háj, Sysľová, Golianovský rybník, Pri Holotke, Agačina, Pod kalistom, Nad jarkom, Kapustniská, Drobné a pod hájom, Horná hora, Betlehem, Pôstne, Želiarske nadGorazdovom, Za pajtou nad bočinou, Panské, Od dediny, Za dolinou, Imrichová usadlosť, Predná hora, Za hrobmi, Chochol, Vinice, Kajsianske za hlohovskou cestou, Pod mlynom, Vrbina, Bosov laz, Jágerská pustatina

Miesto, okres Nitra:, 15 z 17

Verešajd, Dlhé hony, Za humnami, Svetlé pole, Bangové role, Vánošdor, Korytnícke za hlohoveckou cestou, Kopanice na doline, Gerilovské, Vinohrady, Myjava, Rohožnica, Žingier, Od Stavného hája, Pavlova tabla, Petek, Hrabovište, Horné siatie, Tretí klas, Horné lúky, Za vrchom, Telište, Korytnícke pri majeri, Barcziho pustatina, Stavný háj, Fidvár, Diely, Hruškovište, Dlhé, Prídavky, Hôrka, Farské, Lázky, Pod Poliškom, Vrch Pešto, Dolný pasienok, Pri kozloch, Horné hoštácke pole, K horným lúkam, Na Vicu, Pod vinicami, Tomáš, Široká lúka, Kohy, Kráčiny, Horné lúky, Záhrady, Horné kratiny, Prvé stavanie, Závodské, Lieskovce, Tilajmaš, Konopnice, Farské, Starý háj, Dreha, Do Majerskej doliny, Pri remízke, Pod Holým vrchom, Zakamenie

Miesto, okres Nitra:, 16 z 17

Pod Gedrou, Trávnaté, Tulat, Kut, Panský les, Kurdok, Pri kameňoch, Hornopetecká hora, Veľké priečky, Komjatické stavanie, Horné lúky, Podhora, Dolné zemianské, Kostolné, Hoferské, Staré pajty, Židová, Cifare, Lapoše, Nové vinice, Spodné húštiny, Kuriálne, Nemešigy, Pri panskom háji, Pod lesom, Mladý háj, Kýreš, Staré vinice, Horné štvrťky, Panské lúky, Od Lehotského chotára, Do hradskej, Jelení kopec, Cerina, Prílohy, Hornovinodolská hora, Nový svet, Studená pažiť, Kapitulné, Kaštieľ, Žabáreň, Pasienky, Od komjatického, Betlehem, Pri tehelni, Panský majetok, Záhorské, Pod beladickou cestou, Horné grunty, Nad gýmešskou cestou, Dolné lúky, Od doliny, Kukuričniská, Prostredné ceriny, Pri kríži, Dlhé lúky, Pri kmeťovskom chotári, Želiarske, Nové vinice do hradskej, Stredné siatie

Miesto, okres Nitra:, 17 z 17

Pod peteckou horou, Horný Vinodol, Od Donáta, K dolným lúkam, Malé priečky, Dolné lúky, Horné siatie, Gačov, Pod trstiny, Dlžiny, Pod brehom, Veľké tŕstie, Panská dolina, Kapitilné, Kratiny nad orechami, Za pajtami, Diely od Michala nad Žitavou, Lieskové, Turecká tabla, Prímostie, Vinice, Jozefova tabuľa, Role na veľkej ceste, Za cintorínom, Dolné lúky, Pod Galibou, Háj, Dolné siatie, Kováče, Predné Kopále, Dlziny, Luh, Pirte, Staré vinice, Kišovské role, Sekanica, Pod gýmešskou cestou, Holý vrch, Kapustnice, Panské

miesto inde

Nitra (121x), Vráble (84x), Čifáre (81x), Báb (67x), Zbehy (52x), Vinodol (51x), Veľké Zálužie (49x), Nové Sady (47x), Telince (45x), Hruboňovo (45x), Lúčnica nad Žitavou (41x), Cabaj - Čápor (39x), Veľký Báb (39x), Klasov (39x), Malý Báb (38x), Cabaj (37x), Pohranice (36x), Lukáčovce, okres NR (36x), Lužianky (34x), Jelenec (34x), Vajka nad Žitavou (32x), Horný Vinodol (32x), Dolný Vinodol (29x), Tajná (29x), Štitáre (28x), Dolné Štitáre (28x), Malé Chyndice (27x), Dražovce (26x), Suľany (26x), Čeľadice (25x)

Podobné, okres Nitra:

1522x turistika, 1361x miesto, 83x orientačný bod, 11x turistické informácie, 11x vodárenská veža, 11x prístrešok, altánok, 7x atrakcia, 7x poľovnícky posed, 7x strom, 5x chranený strom, 4x ohnisko, 4x ZOO, 3x miesto na piknik, 3x komín, 2x studňa, 2x väznica, 1x orientačná mapa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-nitra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.