Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Nitra » turistika » miesto

Miesto, okres Nitra

Miesto v okres Nitra

V okres Nitra sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Nitra:, 1 z 17

Vajka nad Žitavou, Medzi cestami, Horná Malanta, Dolný Vinodol, Dolnopetecká hora, Dolné pole, Pustý Chotár, Štitare, Majerské, Riegler, Šindolka, Riegler, Dolné pasienky, Záhumnice, Dyčianska dolina, Bodorky, Drevenica, Kňažské, Lieštiny pod čifárskou cestou, Podlakša, Nová Chrenová, Horné pole, Za kostolom, Želiarske, Brehy, Pasienky, Sadová, Nová Hora, Kovacova, Suľany, Dušnok, Titváň, Pereš, Mikov dvor, Opatovská pusta, Od paňanského chotára po vinohrady, Taráň, Mladiny, Konopnice, Záhumenice, Česnek, Pasienok, Horné lúky, Vinohrady, Káčere, Novosady, Kostolné, Hore Čapášom, Horné lázky, Pri vode, Kajsanské lúky, Za štátnou školou, Chrenovec, Vinice, Dolné lúky, Štepnica, Kňazský vrch, Prameň, Na tehlianskej ceste, Pod hájom

Miesto, okres Nitra:, 2 z 17

Domovina, Horné záhumnice, Za hájom, Záhumeničky, Kapustniská, Celé, Záhumenice, Pod okáčinou, Dvor Lahne, Dolné lúky, Malá Lahňa, Radošinka, Od čechynského chotára, Panský les a pasienok, Langovské, Tulát, Dolné pole, Pod orešinou, Mrazný vrch, Suché lúky, Repný breh, Bačochrast, Sihoť, Nad družstvom, Vonkajší chotár, Dolina, Lukov dvor, Jurský dvor, Pred čiernou vodou, Pod uhliskom, Za tehelňou, Stará hora, Rakytová, Kučiny, Bedenové, Pod zámok a Vaškopáč, Priehon, Prieložky, Békeše, Pod zámok a Vaškopač, Breziny, Močiare, Staré konopnice, Lazy, Šírava, Balážové doliny, Záhumnie, Smrečina, Šinko, Terkelové, Hrabovce, Veľká hora, Dubový hon, Pri chotári, Nad Konopnicou, Kočovnice, Pod Tordovým, Konopnica, Pod cerinou, Ceriny

Miesto, okres Nitra:, 3 z 17

Dolná Malanta, Rakoťáš, čergále, Za vinicami nad Chrastočkou, Chrastočka, Pri chrenovej ceste, Brestíky, Tŕstie, Konča malej lúky, Hrádok, Barónky, Končale, Pod hradskou, Duboše, Háje, Hošták, Pod vinohradmi, Sekaniny, Prostredné lúky, Komárovská, Od silského, Dielce, Dlhé diely, Pod vinohradmi, Dolný háj, Zobor, Na kraji hája, Rybník, Pod Viničkami, Kratiny, Medzi vinicami, Lazy, Pri Cigáňoch, Diely, Malé pažite, Medzi cestami, Novosady, Kozárka, Želiarske, Horné Heliská, Horné lúky, Vrch Černo, Na kraj hája, Cerovina, Pri studničke, Konopnice, Viničky, Novanské lazy, Vymokliny, Želiarske urbáre, Horné lúky, Pačurová, Jutrá, Na prielohách, Kopanica, Kopanice, Nová hora, Za Žitavou, Pod lieštinou, Stará hora

Miesto, okres Nitra:, 4 z 17

Na Dudkoch, Na prielohoch, Za záhumenice, Dolné lúky, Vidiecke lazy, Vedľa hája, Riedky háj, Hoferské role, Veľké pažite, Dolné Heliská, Dlhé jutrá, Tormáš, Novosady, Medzi jarkami, Ravasník, Jovka, Kosmálky, Brestovňa, Malá Vajka, Pod Slepčianskym hájom, Lieština, Pri Panenke Márii, Lúčne zeme, Kostolné role, Za mlynom, Dolný mlyn, Za mlynom, Kod, Veľké vinice, Martinová, Konopnice, Za Laskom, Hore brehom, Nová hora viníc, Tŕnie, Vyše dolného mlyna, Pod katovým kruhom, Piesky, Stanovištia, Záhumenice, Horné háje, Mochovská cerina, Koziarka, Brehy, Vinohrady, Vagadoš, Stará hora, Dolný háj, Široké, Durešt, Štvrte, Malý Pereš, Za kostolom, Malý Pereš, Guľa, Šalgovské, Podhájske, Planina, Dolné lúky, Staré vinohrady

Miesto, okres Nitra:, 5 z 17

Zákruta, Tiesnava, Pod záhradou, Klčoviska, Pri tajnianskej ceste, Nové podhorie, Kordoš, Veľký les, Za vinohradmi, Cabajské, Výčapské spoločné pasienky, Veľký Pereš, Emod pusta, Ovčí pasienok, Dolné lúky, Močidlá, Urbárske lúky, Dolné lúky, Konopnice, Dingová, Pasinki-Rubanice, Pri čifárskej ceste, Siladová, Pred riekou, Pleška, Škrabáky, Rúbanice, Galagoš, Za traťou Ceterty, Za záhradami, Veľké role v doline, Gogo, Pod Cárom, Za riekou, Carovina, Pri Štepnice, Bučovské, Podlakša pusta, Dolný jaseň, Hrušková, Dlhé, Tretie siatie, Horné lúky, Rubanice, Horný jaseň, Jazerná hrádza, Nad dedinou, Pod vinicami, Výčapy-Opatovce, Kuťolov, Pod sládečkovou cestou, Veľký komasát, Dudok, Bábske rúbanisko, Gajba - Lúky pri cintoríne, Háj, Farské role, Zagárd, Pri kaštieli, Veľká štvrť

Miesto, okres Nitra:, 6 z 17

Rúbaňa, Obecné, Zadná hora, Pod močenskou cestou, Za vrškom, Bakov Vrch, Haluzie, Dubina, Lackov Majer, Predná hora, Rapata, Malý Kalvaš, Zeleninová záhrada, Rúbanisko pri Bábe, Vinohrady, Piesková baňa, Pri nitrianskej ceste, Krátke, Vyše dediny, Gociba - Medzi hájom, Za vinicami, Dolná Drevenica, Syslačie vŕšky, Nad kolárovskými, Vinohrady, Črepiny, Výbeh, Brehy Dolný Kýreš, Rybník, Lúčka, Vrbiny, Vrch Zagárd, Rybník, Vrch Dojka, Zálužie, Cabaj, Horné lúky, Lesy, Údolné lúky, Doliny, Pod kytu, Vypálenice, Zalaminy, Zvonivé, Pusté vinohrady, Chrček, Horný Kýreš, Pri svätoplukovej ceste, Bodorka, Rankovské, Pri svätom Jáne, Vrch Bakov, Pod cermi, Pri breste a za brestom, Diely nad cestou, Druhé siatiny, Horný vrch, Starky, Širočina, Pri breste

Miesto, okres Nitra:, 7 z 17

Hon zaslúžilcov, Vysoký háj, Druhá dolina, Labašky, Pri svätoplukovskej ceste, Pri Vrbine, Káčer, Pri Bagári, Veľké Cery, Na konci fundušov, Drevenica a Hrabina, Záhumenice, Krátke lúky, Pod Chrenovským, Vrbina, Bodorky, Peškodár, Za Prednou horou, Tŕniny, Tretie siatiny, Pod Rybníkom, Na Bagári a na Čingove, Bartašovské, Pod Driňovou dolinou, Červený vrch, Mesač, Čerešniská, Pri pieskovej jame, Rybníčky pri Rúbani, Pod Rapatou, Panské, Dubník pri kríži, Cabaj, Vinohrady, Veľký kút, Pod vinohradmi, Záhumny, Dlžiny, Oltvane, Kukučka, Stará hora, Pasienky, Od paňanského chotára, Na Bagári, Vinohrady, Pod martinovským chotárom, Dolné rybníky, Diely pod cestou, Peškodar, Ondrejovské, Pastvina, Od Štefanovičovej, Dlhé, Horné piesky, Od Kesova, Od Jatova, Remanencie, Kalvín, Za Kalvínskym mostom, Vinohrady

Miesto, okres Nitra:, 8 z 17

Pri novej studni, Horný majer, Plešiny, Padveď, Kopanice, Starý háj, Kopce, Kutmál, Pod okrúhlym hájom, Cudzí hon, Horé lúky, Čisté doliny, Veľký Máľ, Dežmo, Panské role, Štvrtková studňa, Lapoše, Nad lúkami, Lesy, Malá dolina, Kesovské, Pánska tabla, Šafranica, Surdok, Rybník, Okopávka, Eperiáš, Horné lúky, Kostolné, Jutra na brehoch, Pod veľkým Máľom, Kurtaheď, Germance, Kozmová chrasť, Pod Janíkovskou cestou, Kozmova chrasť, Záhumenice, Pasienky, Barce, Kráčinky, Repništia, Jágerská pustatina, Lúčky, Opatské, Dolné lúky, Starý dvor, Opatské lúky, Lúky, Maďaroš, Roviny, Predná hora časarovská, Horné záhumenice, Piesok, Do tekovského chotára, Žambochy, Vysoký krov, Okruhlá a sekanica, Kopanice, Farský háj, Urbárske

Miesto, okres Nitra:, 9 z 17

Páškum konča spodných dielov, Krátke lúky, Lahne, Chlpačky, Za novým cintorínom, Kapitulské, Lefantovské úhory, Želiarske pole, Novosady, Kliniky, Trenčianske, Dolné piesky, Tichý dvor, Nad mlynom a slatina, Nová hora od výmoľa, Za kostolom, Patinska cerina, Konopnice, Čárazd, Hliníky dolné, Lúky, Podhosťovský kopec a Farský háj, Tále, Nad mlynom, Mlynské, Chrenové, Predná hora, Vŕšok, Pasienky, Bošanský rybník, Nad cintorínom, Okoš, Panské role, Foláš, Lieštiny, Sliváš, Kráčiny, Močiar, Malá tabla, Kopanice, Horné polia, Lúky, Stará hora, Jatka, Lúky, Silské háje, Pod lištím, Pri obdokovskej ceste, Lúky, Danová, Gecovské, Prostredná hora, Dlhé hony, Okrúhle jazero, Krivé diely, Kozárky, Brežné hony, Od dediny, Betlehem, Seč

Miesto, okres Nitra:, 10 z 17

Konopisko, Kamenná hora, Hoferské, Pôstne, Dúrežd, Široká chrasť, Kopanice, Myjava, Močidlá, Krúžky, Od Kapiniec pri háji, Krátke háje, Agačina, Horné lúky, Godola, Vinice, Starý háj, Konča dolných dielov, Sihoť, Pod Tilajmašom, Húštiny, Lázky, Barančiar, Vinice, Pri kruhu, Uhliská, Hríby, Roviny, Prostredný vrch, Agačina, Pri beladickej ceste, Pod ladickou cestou, Zadky, Háj, Dlhé, Dolné háje, Verešajd, Pri kríži, Na veľkej doline, Brehy, Dolné polia, Barýn, Šebeš, Malý Kýr, Ostrov, Konopnice, Za Vítkom, Pasienky, Pod krížom, Diely a močiare, Chrástočka, Nad kruhom, Pod Vinicami, Vagaše, Hruštie, Záhradništia, Berýn, Háj, Dielce, Vinice

Miesto, okres Nitra:, 11 z 17

Hoferská, Góca, Hanisov, Pri starej hore, Barácke, Dlhé diely, Horná hora, Slepačí vrch, Pažite, Panské, Pod vinicami, Kerňa, Pod Vinicami, Bojčiny, Kanisovo, Vahanec, Jahodná, Tobolky, Pasienky, Dolina, Svetlé pole, Hruštie, Ceroviny, Vrchy, Pri mlyne, Hamadok, Pasienky, Babské jazero, Kruh, Pri chotári, Dobrotka, Za dolinou, Za čerešnovou alejou, Veľká tabla, Petendy, Diely, Pláne a kopanice, Horné a prostredné Lahne, Forgáčka, Záhumenice, Golianovský rybník, Dlhé hony, Dlhé, Staré vinohrady, Gačovská lúka, U mlynca, Kozie, Bubáčina, Horné pole, Vinohrady, Jágerská pustatina, Kurta horky, Malý Klasov, Lazecké, Pánsky kút, Dolné pole, Balát, Kopecké hony, Dolné lúky, Turnista

Miesto, okres Nitra:, 12 z 17

Od Baratska, Úzke, Pri kríži, Lúčky, Noviny, Kolíňanský klin, Malá studňa, Dudkova hora, Kňazské, Nad hradockou cestou, Fortňa, Dlhé, Od Bratskej, Lieštiny, Pod divým gaštanom, Vánošdor, Vyše hradskej, Mancickov, Luh, Dolné lúky, Nad jarkom, Pod novým cintorínom, Pri aleji, Diely, Pod mlynom, Dolná hora, Forgáčska lúka, Nad beladickou cestou, Stortiny, Diely, Dolné diely, Kračiny, Lístie, Biskupské, Krátke vinice, Nad studničkou, Záhumenie, Násypový sek, Nad Lúčky, Hrabina, Godolaser, Na výhon, Od Mancického noviny, Plešovice a dĺžiny, Kopná, Prílohy, Nad cestou, Nevtáky, Horný háj, Depitag, Nohavica, Svetlov, Do hradskej, Dávidov vrch, Na jamách, Telište, Za vrchom, Jozefova tabuľa, Lapoše, Lieskovište

Miesto, okres Nitra:, 13 z 17

Vinohrady, Tilajmaš, Široká lúka, Role na veľkej ceste, Horné kratiny, Pri kmeťovskom chotári, Staré vinohrady, K dolným lúkam, Panský les, Pri tehelni, Pasienky, Nad gýmešskou cestou, Za pajtou nad bočinou, Líščia diera, Dolný pasienok, Panská dolina, Závodské, Studená pažiť, Listie, Panské lúky, Hanisovo, Kajsianske za hlohovskou cestou, Vinohrady, Nové vinice, Panský les, Panský majetok, Vedľa kapitulského, Kopanice, Veľký kopec, Boťanovské, Od Donáta, Pri kajsianskom cintoríne, Stredné siatie, Manna, Diely od Michala nad Žitavou, Dolná sihoť, Lahne pri chotári, Pod gýmešskou cestou, Pri tehelni, Pri kozloch, Nové vinice do hradskej, Na Vicu, Málok, Líštie, Petek, Lieskovce, Luhy, Hornopetecká hora, Kopanice na doline, Nad vinicami, Pánske pláne, Kováče, Pod beladickou cestou, Háj, Pažite, Horné lúky, Korytnícke za hlohoveckou cestou, Vrbina, Spodné húštiny, Malé tŕstie

Miesto, okres Nitra:, 14 z 17

Stará hora, Pod Drevenicou, Dlhé, Madal, Dolné lúky, Okrúhle vinice, Urbárske, Silastov, Výčapky, Kapustnice, Pri Holotke, Dolné kopanice, Turecká tabla, Horné siatie, Vinice, Hruškovište, Vinice, Za humnami, Od doliny, Holý vrch, Choča, Záhorské, Konopnice, Do hradskej, Sysľová, Do úbočia, Podhora, Kurdok, Nový vŕšok, Drobné a pod hájom, Pod Holým vrchom, Pustatina, Sekanica, Pod Poliškom, Jatov, Pobrežný hon, Lesný hon, Bakanda, Prostredné ceriny, Korytnické za železnicou, Pod Galibou, Od komjatického, K horným lúkam, Luh, Prvé stavanie, Predná hora, Toldynky, Peňažité a kapustnice, Jelení kopec, Starý mlyn, Záhrady, Vlčia skala, Kuriálne, Gurdál, Gačov, Lázky, Stavný háj, Zadné Kopále, Niže hradskej, Pažite a Podvornice

Miesto, okres Nitra:, 15 z 17

Od Stavného hája, Pri kapitulskom, Pod vinicami, Do Majerskej doliny, Nad hlbokým jarkom, Kamenité, Vrch Pešto, Jarošová, Kamenisté, Pindeš, Pod cermi, Želiarske nadGorazdovom, Hornovinodolská hora, Na jamu, Lieskové, Nová hora, Pasienky, Pod peteckou horou, Háj, Prídely pod hradskou, Gerilovské, Stavný háj, Zákľuky, Silašské role, Želiarske, Cerina, Kiklov, Do manny, Urbárske lesy, Nad tehlianskou cestou, Komjatické stavanie, Lazy, Kapitulské, Stredný hon, Staré vinice, Dlhé diely, Horný Vinodol, Mikova Ves, Dolná hora, Korytnické za vodou, Noviny, Dlhé Lúky, Kišovské role, Dolné lúky, Staré vinice, Háj, Dlžiny, Pavlova tabla, Hrebeniská, Dlhý les, Za močiarom, Hliníky horné, Dolné lúky, Jahoda, Velke visnove, Pri galibe, Korytník, Kapustnice, Horný háj, Mladý háj

Miesto, okres Nitra:, 16 z 17

Stanovo, Dolné siatie, Horné siatie, Hoferské, Fertale, Kamenný chotár, Panský les, Starý háj, Dolné lúky, Od výmoľa pod zámkom, Šarinové, Podkamenie, Prílohy, Stará tabuľa, Fidvár, Za cintorínom, Dolné lúky, Ohradené zeme, Pajty, Hrášková, Svazina, Horné štvrťky, Žabáreň, Nemešigy, Tilalmaš, Hruškovište, Kostolné, Čížovec, Kohy, Stará lúka, Pri remízke, Horné hoštácke pole, Od cesty po rieku Nitru, Nový svet, Pod kalistom, Tóvölgy, Prostrednédiely, Dyčka - Majer, Dolné siatie, Kerňa, Pirte, Kráčiny, Malá hôrka, Kukuričnisko, Farské, Malé priečky, Od Lehotského chotára, Barcziho pustatina, Veľké tŕstie, Za hrobmi, Hornovinodolský háj, Pohranická oráčina, Medzi cestami, Hrabina, Bosov laz, Pri potoku, Dolny les, Hrádza, Pod Gedrou, Horné lúky

Miesto, okres Nitra:, 17 z 17

Prídavky, Od hradskej, Pod dolnými záhradami, Za humnami, Lúčny hon, Pod Silašským, Imrichová usadlosť, Krátke vinice, Pavlovská tabuľa, Pustatina Jatov, Hrabovište, Prvosiatie, Za humnami, Veľké priečky, Obecná hora, Tretí klas, Za pajtami, Tomáš, Horná hora, Pod malou hôrkou, Horný háj, Kozmov hon, Kýreš, Židová, Bangové role, Pustý Malý Klasov, Kratiny, Nad trstim, Farské, Predné Kopále, Dolné kratiny, Pri studni, Horné močariny, Kozmov chrasť, Pod trstiny, Hôrka, Hon za záhradami na západe, Hon za záhradami na východe, Horné lúky, Dlžiny

miesto inde

Nitra (122x), Vráble (84x), Čifáre (81x), Báb (67x), Zbehy (52x), Vinodol (51x), Veľké Zálužie (49x), Nové Sady (47x), Telince (45x), Hruboňovo (45x), Lúčnica nad Žitavou (41x), Cabaj - Čápor (39x), Veľký Báb (39x), Klasov (39x), Malý Báb (38x), Cabaj (37x), Pohranice (36x), Lukáčovce, okres NR (36x), Lužianky (34x), Jelenec (34x), Vajka nad Žitavou (32x), Horný Vinodol (32x), Dolný Vinodol (29x), Tajná (29x), Štitáre (28x), Dolné Štitáre (28x), Malé Chyndice (27x), Dražovce (26x), Suľany (26x), Čeľadice (25x)
miesto v Nitra
miesto v Vráble
miesto v Čifáre

Podobné, okres Nitra:

1534x turistika, 1362x miesto, 83x orientačný bod, 20x turistické informácie, 11x vodárenská veža, 11x prístrešok, altánok, 8x strom, 7x atrakcia, 7x poľovnícky posed, 5x chranený strom, 4x ZOO, 4x ohnisko, 3x miesto na piknik, 3x komín, 2x orientačná mapa, 2x studňa, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Nitra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-nitra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.