Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Nitra » turistika » miesto

Miesto, okres Nitra

Miesto v okres Nitra

V okres Nitra sa nachádza 936 kusov miesto.

Miesto, okres Nitra:, 1 z 16

Vajka nad Žitavou, Horná Malanta, Horné pole, Dolné pole, Brehy, Šindolka, Dolné pasienky, Sadová, Dyčianska dolina, Bodorky, Kňažské, Nová Chrenová, Dolný Vinodol, Dolnopetecká hora, Mikov dvor, Štitare, Za kostolom, Riegler, Majerské, Nová Hora, Kovacova, Pasienky, Suľany, Dušnok, Titváň, Pereš, Želiarske, Konopnice, Opatovská pusta, Od paňanského chotára po vinohrady, Taráň, Česnek, Záhumenice, Káčere, Pasienok, Horné lúky, Vinohrady, Novosady, Kostolné, Kajsanské lúky, Hore Čapášom, Pri vode, Horné lázky, Za štátnou školou, Dolné lúky, Štepnica, Vinice, Prameň, Kňazský vrch, Pod hájom, Pred riekou, Na tehlianskej ceste, Kapustniská, Záhumeničky, Horné záhumnice, Domovina, Celé, Záhumenice, Dvor Lahne, Dolné lúky

Miesto, okres Nitra:, 2 z 16

Malá Lahňa, Radošinka, Panský les a pasienok, Langovské, Mrazný vrch, Pod orešinou, Od čechynského chotára, Suché lúky, Repný breh, Bačochrast, Sihoť, Nad družstvom, Lukov dvor, Dolina, Jurský dvor, Vonkajší chotár, Za tehelňou, Pred čiernou vodou, Pod uhliskom, Lúka na beregu, Stará hora, Konopnica, Pri chotári, Dubový hon, Terkelové, Nad Konopnicou, Šinko, Veľká hora, Dolná Malanta, Barónky, Háje, Chrastočka, Rakoťáš, Pri chrenovej ceste, Tŕstie, Končale, Brestíky, Za vinicami nad Chrastočkou, Konča malej lúky, Hrádok, čergále, Pod hradskou, Duboše, Na kraji hája, Kratiny, Pod vinohradmi, Medzi cestami, Malé pažite, Rybník, Ravasník, Na kraj hája, Dolný háj, Zobor, Konopnice, Želiarske, Jovka, Za záhumenice, Za Žitavou, Komárovská, Kopanice

Miesto, okres Nitra:, 3 z 16

Pri studničke, Pačurová, Novanské lazy, Pod Viničkami, Kopanica, Vidiecke lazy, Hoferské role, Diely, Vrch Černo, Pod vinohradmi, Prostredné lúky, Tormáš, Veľké pažite, Stará hora, Pri Cigáňoch, Sekaniny, Medzi jarkami, Dielce, Horné lúky, Dlhé diely, Novosady, Riedky háj, Od silského, Vymokliny, Kozárka, Cerovina, Dolné lúky, Hošták, Jutrá, Pod lieštinou, Horné lúky, Nová hora, Pod katovým kruhom, Kostolné role, Kod, Nová hora viníc, Martinová, Hore brehom, Malá Vajka, Pri Panenke Márii, Záhumenice, Za mlynom, Brestovňa, Lieština, Piesky, Stanovištia, Veľké vinice, Tŕnie, Za Laskom, Staré vinohrady, Výčapské spoločné pasienky, Dolné lúky, Emod pusta, Urbárske lúky, Veľké role v doline, Konopnice, Za záhradami, Za traťou Ceterty, Za riekou, Galagoš

Miesto, okres Nitra:, 4 z 16

Hrušková, Dolný jaseň, Výčapy-Opatovce, Jazerná hrádza, Pod vinicami, Horné lúky, Horný jaseň, Dlhé, Nad dedinou, Háj, Dubina, Krátke, Farské role, Zeleninová záhrada, Rúbaňa, Dudok, Gajba - Lúky pri cintoríne, Bábske rúbanisko, Gociba - Medzi hájom, Haluzie, Vyše dediny, Veľká štvrť, Syslačie vŕšky, Zadná hora, Rybník, Nad kolárovskými, Piesková baňa, Veľký komasát, Pod sládečkovou cestou, Malý Kalvaš, Predná hora, Brehy Dolný Kýreš, Črepiny, Rapata, Kuťolov, Vinohrady, Dolná Drevenica, Pod močenskou cestou, Lúčka, Zagárd, Bakov Vrch, Pri kaštieli, Rúbanisko pri Bábe, Vrbiny, Výbeh, Za vinicami, Pusté vinohrady, Vysoký háj, Starky, Labašky, Rybník, Horný Kýreš, Pri Bagári, Chrček, Horný vrch, Káčer, Pod Rybníkom, Za Prednou horou, Rankovské, Krátke lúky

Miesto, okres Nitra:, 5 z 16

Tŕniny, Zvonivé, Vypálenice, Mesač, Pri svätom Jáne, Doliny, Peškodár, Pri breste, Pod Driňovou dolinou, Pri Vrbine, Pod kytu, Horné lúky, Drevenica a Hrabina, Zalaminy, Pri svätoplukovskej ceste, Červený vrch, Bodorka, Na konci fundušov, Na Bagári a na Čingove, Vrbina, Druhá dolina, Zálužie, Pri breste a za brestom, Veľké Cery, Pod cermi, Záhumenice, Pri svätoplukovej ceste, Bodorky, Cabaj, Vrch Zagárd, Vrch Bakov, Vrch Dojka, Vinohrady, Pod vinohradmi, Ondrejovské, Čerešniská, Pri pieskovej jame, Veľký kút, Kukučka, Na Bagári, Záhumny, Vinohrady, Rybníčky pri Rúbani, Dubník pri kríži, Od paňanského chotára, Panské, Cabaj, Peškodar, Pod martinovským chotárom, Pasienky, Pod Rapatou, Dlhé, Vinohrady, Plešiny, Starý háj, Kesovské, Tichý dvor, Jatka, Šafranica, Kopanice

Miesto, okres Nitra:, 6 z 16

Okopávka, Silské háje, Tále, Krivé diely, Pod Janíkovskou cestou, Danová, Malá dolina, Močiar, Prostredná hora, Za kostolom, Pod okrúhlym hájom, Štvrtková studňa, Bošanský rybník, Starý dvor, Pri obdokovskej ceste, Trenčianske, Foláš, Lapoše, Podhosťovský kopec a Farský háj, Nad mlynom, Stará hora, Panské role, Chrenové, Jutra na brehoch, Nad lúkami, Kozmova chrasť, Barce, Dolné lúky, Lúky, Predná hora časarovská, Kopce, Lefantovské úhory, Hliníky dolné, Lieštiny, Rybník, Jágerská pustatina, Páškum konča spodných dielov, Žambochy, Mlynské, Kostolné, Urbárske, Gecovské, Roviny, Brežné hony, Vŕšok, Kráčinky, Konopnice, Dežmo, Kráčiny, Okruhlá a sekanica, Sliváš, Kozmová chrasť, Horné lúky, Okoš, Malá tabla, Maďaroš, Farský háj, Nová hora od výmoľa, Predná hora, Panské role

Miesto, okres Nitra:, 7 z 16

Lúky, Do tekovského chotára, Nad Lúčky, Lázky, Záhumenie, Biskupské, Plešovice a dĺžiny, Konopnice, Pod mlynom, Prostredný vrch, Slepačí vrch, Berýn, Pôstne, Hanisov, Dlhé hony, Dielce, Na jamách, Horný háj, Horné pole, Noviny, Lazecké, Záhumenice, Pod divým gaštanom, Kolíňanský klin, Pláne a kopanice, Betlehem, Babské jazero, Zadky, Dlhé, Úzke, Dlhé, Uhliská, Dávidov vrch, Svetlov, Do hradskej, Staré vinohrady, Vinice, Kopná, Kanisovo, Diely, Dobrotka, Pri kríži, Turnista, Vrchy, Močidlá, Kňazské, Kopecké hony, Vinohrady, Kozie, Kamenná hora, Diely, Fortňa, Kerňa, Veľká tabla, Pod Vinicami, Lieštiny, Barýn, Malý Klasov, Ceroviny, Lístie

Miesto, okres Nitra:, 8 z 16

Pažite, Háj, Pod krížom, Agačina, Golianovský rybník, Krúžky, Diely, Húštiny, Hruštie, Starý háj, Dolné lúky, Jágerská pustatina, Nad jarkom, Dlhé diely, Nohavica, Kopanice, Konopisko, Vagaše, Vinice, Vahanec, Vyše hradskej, Myjava, Hrabina, Lúčky, Diely a močiare, Gurdál, Do manny, Výčapky, Horné kratiny, Jelení kopec, Studená pažiť, Luh, Telište, Vrbina, Silašské role, Pri tehelni, Do hradskej, Hornopetecká hora, Kurdok, Horné siatie, Líščia diera, Horný Vinodol, Dolné lúky, Diely od Michala nad Žitavou, Horné lúky, Kováče, Pri tehelni, Korytnícke za hlohoveckou cestou, Zadné Kopále, Niže hradskej, Drobné a pod hájom, Na Vicu, K dolným lúkam, Pri Holotke, Prvé stavanie, Hanisovo, Do úbočia, Vedľa kapitulského, Turecká tabla, Pasienky

Miesto, okres Nitra:, 9 z 16

Pavlova tabla, Od Stavného hája, Nad hlbokým jarkom, Noviny, Záhrady, Pri kmeťovskom chotári, Pod cermi, Málok, Pod vinicami, Kamenité, Podhora, Lieskovište, Stredný hon, Stavný háj, Od Donáta, Pri kapitulskom, Cerina, Dolná hora, Dlhé, Lieskovce, Háj, Staré vinohrady, Od komjatického, Nové vinice, Korytnické za vodou, Pod peteckou horou, Kiklov, Malé tŕstie, Pod Holým vrchom, Dolný pasienok, Holý vrch, Dlžiny, Urbárske, Urbárske lesy, Panský les, Panské lúky, Kuriálne, Spodné húštiny, Kajsianske za hlohovskou cestou, Pri kajsianskom cintoríne, K horným lúkam, Role na veľkej ceste, Hliníky horné, Korytnické za železnicou, Kapitulské, Za humnami, Za vrchom, Dolné lúky, Gerilovské, Stredné siatie, Okrúhle vinice, Líštie, Madal, Želiarske, Predná hora, Závodské, Peňažité a kapustnice, Nové vinice do hradskej, Pobrežný hon, Do Majerskej doliny

Miesto, okres Nitra:, 10 z 16

Lesný hon, Sysľová, Vinohrady, Lieskové, Vrch Pešto, Silastov, Prostredné ceriny, Hornovinodolská hora, Pod Poliškom, Od doliny, Kamenisté, Dolné lúky, Za močiarom, Panský les, Dlhé diely, Nový vŕšok, Veľký kopec, Vinice, Bakanda, Stavný háj, Staré vinice, Záhorské, Jozefova tabuľa, Listie, Nad tehlianskou cestou, Pod Galibou, Lázky, Dolné kopanice, Zákľuky, Petek, Staré vinice, Komjatické stavanie, Vinohrady, Panský majetok, Dyčka - Majer, Pod hradockou cestou, Stará lúka, Bosov laz, Dolné siatie, Pavlovská tabuľa, Kýreš, Horné lúky, Horný háj, Pod trstiny, Medzi cestami, Hôrka, Veľké tŕstie, Pod vinicami, Panské, Pod Gedrou, Kamenný chotár, Farske, Fidvár, Dolné siatie, Do bane, Pod kalistom, Nad trstim, Pri potoku, Pri studni, Pri galibe

Miesto, okres Nitra:, 11 z 16

Panský les, Kratiny, Malé priečky, Kapustniská, Hrádza, Betlehem, Pod Silašským, Plytký jarok, Obecná hora, Dolné zemianské, Ponciky, Podzahradie, Lúčny hon, Dlhé lúky, Od Lehotského chotára, Horné kopanice, Kráčiny, Kozmov chrasť, Hon za záhradami na západe, Kukuričnisko, Pajty, Pri remízke, Berk, Krátke vinice, Fertale, Bangové role, Imrichová usadlosť, Dolné mokriny, Kapustniska, Na hornom konci za záhradami, Pustý Malý Klasov, Dolné kratiny, Predné Kopále, Hornovinodolský háj, Za humnami, Veľké priečky, Prútové, Prídavky, Horné siatie, Hrabina, Horné lúky, Kohy, Trávnaté, Dolny les, Siriny, Podkamenie, Lopatište, Hoferské, Tóvölgy, Barcziho pustatina, Horné močariny, Malá hôrka, Stará tabuľa, Za humnami, Tilalmaš, Lucka, Pasienky, Rohožnica, Za hrobmi, Korytnícke pri majeri

Miesto, okres Nitra:, 12 z 16

Nemešigy, Diely, Chochol, Velke visnove, Kapustnice, Pri hradskej, Svazina, Horné lúky, Kaliste, Farské, Ohradené zeme, Dolné lúky, Pod dolnými záhradami, Pusté jazero, Horné lúky, Pod malou hôrkou, Korytník, Prvosiatie, Tomáš, Pohranická oráčina, Pod vinicami, Kerňa, Židová, Hon za záhradami na východe, Stanovo, Panské, Prostrednédiely, Dlžiny, Dolné lúky, Kozmov hon, Šarinové, Pod novinami, Pod lesom, Horné grunty, Nad záhradami, Dolné grunty, Lúky Nepel, Okolo šárovských hájov, Mokriny, Stredné siatie, Pusta Klasov, Bahno, Dolu brehy, Nad starou Stávkou, Dolny Horgac, Dolinka, Nové, Nechtáky, Pod inianskou cestou, Plánčie, Prédium, Lešnek, Drabanky, Okolo šarovských hájov, Sikar, Pata, Štrky, Pri kríži, Žingier, Dolinka

Miesto, okres Nitra:, 13 z 16

Záhumenice, Stredné lúky, Nadlehemby, Za rybníkom, Rúbanisko, Pod Bogránom, Pri tehelni, Pri hlbokom jarku, Slivkové, Kut, Podmáj, Klisovnice, Tulat, Teplá, Trstiny, Klin, Vinohrádky, Dlziny, Tomas a Sarkan, Stredný háj, Drakovo, Panské pole, Vinice, Od kmeťovského chotára po nitriansku cestu, Drabanka, Pri háji, Staré pajty, Pod Majerskými, Dreha, Májové krovie, Zakamenie, Háj, Horné urbárske pasienky, Barciho pustatina, Jahodové, Cifare, Horné lúky, Za čiernou vodou, Nad lúkami, Potoky, Hoferské pasienky, Nad tankovým zákopom, Nad laz, Pod dražovskou cestou, Dubina, Pod Veľkým Cerom, Veľký Cer, Dolec, Volárova dolina, Cedron, Dolné vinohrady, Pri mochovskej ceste, Od Ďurčanského, Lazy Ráztoky, Dolné lúky, Kapustnice, Horné lúky, Hoferské, Hoferský háj, Pod klinom

Miesto, okres Nitra:, 14 z 16

Dudášov uhol, Šafárska stráň, Veľký bereg, Pod hrabinou, Pod Bogránom a Bahno, Malá Nitra, Malá lúka, Pod Lešnek, Lúky od krškanského chotára, Horný bok, Horné vinohrady, Vŕbový pasienok, Tašnacký háj, Pod Zoborom, Lúžtek, Veľký cerový háj, Radočinka, Strnkovské, Lahne, Nad zadným kútom, Topoľové, Plančie, Hájske role, Párovský p., Gazdovské pasienky, Za vinohradmi, Pod Klokočinou, Vinohrady, Satmarka, Zoborský háj, Vinice, Medzi hradskou a majerskou cestou, Pod javorinou, Jelšina, Od kajsanského, Brančský vrch, Veľká lúka, Želiarske, Bebecín, Chrapatiny, Kamenec, Dolné vinohrady, Čáporské, Novy vrch, Prostredný kút, Vlčia studňa, Horné lúky, Nad Sustince, Pod vinice, Dolné lúky, Bereg, Stará lúka, Pri vrabelskej ceste, Stredný vŕšok, Lúky, Nad Hoferskou, Horné pasienky, Martinský vrch, Kyselka, Konopnice

Miesto, okres Nitra:, 15 z 16

Pod Lupkou, Kračiny, Kotuhy nad zidom, Kováčske, Malé pasienky, Zelokvet, Šiašpart, Pri Jelšine, Záhumnice, Dolina, Malá medza, Novosady, Predný kút, Pod bočiny, Dolný majer, Stara hora, Pod mlynom, Javorina, Malý bereg, Pod hruštím, Cez dolinu, Mlyn, Arkuš, Prostredné pole, Pansky majetok, Malobábska hora, Alexandrov dvor, Veľký Báb, Za mlynom, Bakový vrch, Záhumenice, Horekoncová, Pod vinohradmi, Horné lúky, Dobrotka, Horná Lahňa, Bočina, Role pri dedine, Diely pod hájom, Jazerné lúky, Prostredna hora, Od cintorína, Hoferské role, Pod vinohradmi, Medzi dvoma cestami, Nad novými vinicami, Tekenúš, Konopnice, Zemianske role, Gáborky, Pasienky, Bočina háj, Veľká medza, Párovské lúky, Kovácovské, Pánska tabla, Za pajtami, Lúky Gáborky, Lúky pri dedine, Široké

Miesto, okres Nitra:, 16 z 16

Hofierske role, Veľké režniská, Homolova dolina, Od ivanského chotára, Háj, Pri kaplnke, Hore koncová, Horné vinohrady, Malé režniská, Panské, Panský les, Bartový háj, Kračiny, Stará lúka, Prez dolinu, Biskupské, Proti dubu, Pod topoľmi, Čabský háj, Za hradbami, Za vinohradmi, Ritkáse, Pod hájom, Pod Kúriou, Pod Prielohmi, Bab majer, Staré vinohrady, Za pastierňou, Za hradskou, Novosady, Nad majerom, Hoferské role, Riedke, Pasienok, Lahne, Pográne

miesto inde

Nitra (121x), Vráble (83x), Čifáre (81x), Báb (67x), Zbehy (52x), Vinodol (51x), Veľké Zálužie (49x), Nové Sady (47x), Hruboňovo (45x), Telince (45x), Lúčnica nad Žitavou (41x), Veľký Báb (39x), Klasov (38x), Malý Báb (38x), Cabaj - Čápor (38x), Cabaj (36x), Lukáčovce, okres NR (36x), Pohranice (36x), Lužianky (34x), Jelenec (34x), Horný Vinodol (32x), Vajka nad Žitavou (32x), Chyndice (30x), Dolný Vinodol (29x), Tajná (29x), Štitáre (28x), Dolné Štitáre (28x), Malé Chyndice (27x), Dražovce (26x), Suľany (26x)
miesto v Nitra
miesto v Vráble
miesto v Čifáre

Podobné, okres Nitra:

1111x turistika, 936x miesto, 87x orientačný bod, 24x turistické informácie, 12x prístrešok, altánok, 10x vodárenská veža, 7x strom, 6x poľovnícky posed, 5x miesto na piknik, 5x atrakcia, 4x ohnisko, 4x ZOO, 3x chranený strom, 2x komín, 2x väznica, 2x orientačná mapa, 2x studňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Nitra

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-nitra.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.