Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Nitra » doprava

doprava v okres Nitra

doprava

577x doprava, 517x autobusová zastávka, 30x železničná stanica, 12x predaj lístkov, 9x autobusová stanica, 6x taxi, 2x letisko, 1x heliport

doprava

Doprava v okres Nitra

V okres Nitra sa nachádza 575 kusov doprava.

Doprava, okres Nitra:, 1 z 10

Rozličný tovar, Mikovíniho, Mikovíniho, Hruboňovo,Suľany,pri kríži, CENTRUM, CENTRUM, CENTRUM, Mestská hala, Mikovíniho, Mestská hala, Poliklinika Klokočina, Nedbalova, ZŠ Škultétyho, Nedbalova, ZŠ Škultétyho, Mestská hala, Hruboňovo,Výčapky,č.d.109, Golianova, Golianova, CENTRUM, Kavcova, Kavcova, Poliklinika Klokočina, Edisonova, Edisonova, U Tona, Hollého, Hypermarket TESCO, Hypermarket TESCO, Novinový stánok, Novinový stánok, Novinový stánok, Stánok, predaj lístkov, Novinový stánok, Novinový stánok, predaj lístkov, Novinový stánok, Tabak, Lúčnica nad Žitavou, Andreja Hlinku, Centro, Atletický štadión, Atletický štadión, Autobusová stanica Vráble, Hruboňovo, lúky, Chrenovský cintorín, Hruboňovo, Ocú, Rázcestie Kmeťova, Lomnická, Podhorany, Nábrežie mládeže, Trans Motel, Lomnická, Nitrafrost, Nábrežie mládeže, ZŠ Krškany, Trans Motel, Nitr. Hrnčiarovce, Pod Sokolom, Nitr. Hrnčiarovce, Pod Sokolom, Nitr. Hrnčiarovce, Krajná

Doprava, okres Nitra:, 2 z 10

Martinová, Záhradná, Wilsonovo nábrežie, MEVAK, Chmeľová dolina, Železničná stanica Nitra, Jánskeho, Rázcestie železničná stanica, Rázcestie železničná stanica, Záborského, Strmá, Jánskeho, Strmá, Urbancova, Chmeľová dolina, Nitr. Hrnčiarovce, ZŠ, Nitr. Hrnčiarovce, Krajná, Vráble,,OPS, Nitr. Hrnčiarovce, Šopronská, Vráble,,Teleflex, CENTRUM, Vráble, Jednota, Nitr. Hrnčiarovce, ZŠ, Rázcestie Autobusová stanica, Podhájska, Vráble,,rázc.k žel.st., Rázcestie Autobusová stanica, Rázcestie Autobusová stanica, Nitr. Hrnčiarovce, Nitr. Hrnčiarovce, Rázcestie Autobusová stanica, Lanovka, Vráble,,OPS, Vráble, Jednota, Vráble,,ZŠ, Bohúňova, Turistická, Martinská dolina, Vráble,,žel.st., ZŠ pod Zoborom, Vráble,AS nast.1, Stromová, ZŠ pod Zoborom, Stromová, Ivanka pri Nitre, Vinárske závody, Vráble,,rázc.k žel.st., Martinská dolina, Rastislavova, Drozdí chodník, Rastislavova, Nemocnica Zobor, Panská dolina, Vráble,,ZŠ, Drozdí chodník, Turistická, Panská dolina, Orechová, Nitra zastávka, Amfiteáter

Doprava, okres Nitra:, 3 z 10

MEVAK, Rázcestie Panská dolina, Hlavná, Rázcestie Panská dolina, Zbehy, Rázcestie Panská dolina, Chrenovský cintorín, Hlavná, Andreja Hlinku, Centro, Dolnočermánska, Dolnočermánska, Andreja Hlinku, Centro, Chrenovská, MAX, Chrenovská, MAX, Hornozoborská, Kmeťova, Tehelná, Železničiarska, Kostolná, Sitnianska, Hornozoborská, Kostolná, Mestská hala, Železničiarska, Muškátová, Malé Janíkovce II, Úzka, Orgovánová, Cabaj-Čápor, rázc., Chrenovský cintorín, Hornozoborská, Muškátová, Orgovánová, Úzka, autobusová zastávka, Šindolka, Dolnohorská, Sitnianska, Dolné Lefantovce, OcÚ, Vašinova, Čab-Sila, Ivanka pri Nitre, Železničná stanica, Čab-Sila, Dolné Lefantovce, č.d.209, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Horné Lefantovce,ústav, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Dolné Lefantovce, č.d.209, Ivanka pri Nitre, Orolská, Poliklinika Chrenová, Dolné Lefantovce, Zdrav. stredisko, Ivanka pri Nitre, Orolská, autobusová zastávka, Ivanka pri Nitre, Texiplast, Cabaj-Čápor, Klzová, Rázcestie Moskovská, Moskovská, Cabaj-Čápor, Cabaj nám., Cabaj-Čápor, Cabaj nám.

Doprava, okres Nitra:, 4 z 10

Cabaj-Čápor, rázc., Rázcestie Moskovská, Ivanka pri Nitre, kultúrny dom, Rázcestie Metodova, Cabaj-Čápor, domovina, Ivanka p. Nitre, Luk, Ivanka p. Nitre, Luk, Ivanka p. Nitre, Luk, autobusová zastávka, Fraňa Mojtu, Poliklinika Chrenová, Tokajská, Veterinárska, Letecká, Ivanka pri Nitre, železničná stanica, autobusová zastávka, Bohúňova, Veterinárska, Plynárenská, Letecká, Plynárenská, Ivanka pri Nitre, Texiplast, Dolné Lefantovce, OcÚ, Tokajská, Malé Zálužie, Dolné Lefantovce, Zdrav. stredisko, Vinohrady Chrenová, Podhájska, Levická, Metodova, Metodova, Ivanka pri Nitre, kultúrny dom, Vinárske závody, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Metodova, Vráble, Murániho, autobusová zastávka, Viničky, Nitra, Ďurková, Partizánska, Levická, Čajkovského, Rázcestie Panská dolina, autobusová zastávka, Orechová, Horné Lefantovce, Rázcestie Metodova, Zariadenie pre seniorov Zobor, Dolné Lefantovce, Kostolná, autobusová zastávka, Dolné Lefantovce, Kostolná, Klinčeková, Štitáre, Ku Gáborke, Rázcestie Metodova, Štitáre, Ku Gáborke, Ďurková, Kmeťova

Doprava, okres Nitra:, 5 z 10

autobusová zastávka, Rázcestie Kmeťova, Nové Sady, autobusová zastávka, Nitrianska, Štitáre, Potočná, Potočná, Mlynárce, Mikov dvor, Čakajovce, Hruboňovo, Výčapky, Klinčeková, Vráble, Hefra, Cabaj-Čápor, Nový Cabaj, Hruboňovo, Faltus, Jelenec, Jednota, Dyčka, Cabaj-Čápor, Nový Cabaj, Mikov dvor, Lužianky, Vinárska, Cabaj-Čápor, Klzová, autobusová zastávka, Hattalova, Vráble, Kíreš, Pražská, Zvolenská, Ďurčanského, Rybárska, Palárikova, Gorazdova, Alekšince, Vráble, Kíreš, Červenova, Svätoplukovo, domovina, Gorazdova, Ďurčanského, Hattalova, Palárikova, autobusová zastávka, Červenova, Hodžova, Urbancova, Svätoplukovo, tabule, Vodohospodárske stavby, Jelenec, Párovská, Čajkovského, autobusová zastávka, Kalvária, Štúrova, Svätoplukovo, Jednota, Lužianky, Popradská, Žilinská, Murgašova, Svätoplukovo, Jednota, Fraňa Mojtu, Vráble, Hefra, Murániho

Doprava, okres Nitra:, 6 z 10

autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Kasalova, autobusová zastávka, Špitálska, Železničná stanica Nitra, 8. mája, Hanulova, Jelšovce, autobusová zastávka, Považská, Rybárska, Rybárska, Štúrova, autobusová zastávka, Štúrova, Párovská, Braneckého, Stavebná škola, Priemyselná, autobusová zastávka, 8. mája, Lužianky, Výskumný ústav, Divadlo Andreja Bagara, Rázusova, Tehelná, CENTRUM, Kapince, Ferrenit, Predmostie, Lužianky, ZŠ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Divadlo Andreja Bagara, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Rázusova, Ferrenit, autobusová zastávka, Rišňovce, domovina, Rázcestie Autobusová stanica, Zastávka - železničná stanica, Rišňovce, č.d. 255, Kolíňany, vápenka, Branč, Rišňovce, RD, autobusová zastávka, Alekšince, Rázcestie, Kolíňany, vápenka, autobusová zastávka, Autobusová stanica Nitra, Kalvária, Lužianky, Rázcestie Vinárska, Zbehy - obec, Lužianky, Hlohovecká, Lužianky, Korytovská, Predmostie, Lužianky, ZŠ

Doprava, okres Nitra:, 7 z 10

Zbehy, Holotka, Lužianky, Korytovská, Lužianky, VÚŽV, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Žirany, Lužianky, VÚŽV, autobusová zastávka, Zastávka rázcestie - Rumanová, železničná stanica, Zbehy, Holotka, Jelenec, Jednota, autobusová zastávka, Jelenec, ZŠ, Lužianky, žel. stanica, Kolíňany, rázc., Jelenec, ZŠ, Lužianky, Rázcestie Vinárska, autobusová zastávka, Andreja Hlinku, Centro, Univerzity, Zbehy, Andač, OcÚ, Univerzity, Lužianky, Rastislavova, Jelenec, železničná stanica, autobusová zastávka, Kolíňany, rázc., autobusová zastávka, Čab-Sila zastávka, Lehota časť Krvavé šenky, Šurianky,Perkovce, Branč, kultúrny dom, Lužianky, Rastislavova, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Obecný úrad, Čakajovce,,rázc., Branč, pneuservis, Branč, Kurucká, Zbehy, mlyn, autobusová zastávka, Zbehy, domovina, Branč, žel. stanica, Zbehy, č.d.706, Branč, Arkuš, Zbehy, č.d.685, Branč, Kurucká, Šurianky,,Jednota, Branč, kultúrny dom, Branč, Arkuš, Branč, Veľkoveská, Branč, Veľkoveská, Tajná, OcÚ, Zbehy ZŠ, Tajná, Šiarovce, Zbehy, Ťapušík, Zbehy, kostol, Branč, pneuservis, autobusová zastávka, autobusová zastávka

Doprava, okres Nitra:, 8 z 10

autobusová zastávka, autobusová zastávka, Cabaj-Čápor, RD, Nitra, obaľovačka, Cabaj-Čápor, Branko, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Vráble,,Matador, Stavebná škola, Amfiteáter, WFR Taxi, Priemyselný park VII, CD Taxi, Lužianky, Výskumný ústav, Priemyselný park VII, Amfiteáter, Dražovce, Belopotockého, PD Dražovce, Pod Lupkou, Pod Lupkou, PD Dražovce, Šindolka, Rázcestie priemyselný park, Šindolka, Pri kríži, Dolné Krškany, Pri kríži, Horné Krškany, Nitrafrost, taxi, Nitrianske strojárne, Kasárne Krškany, Nitrianske strojárne, Kasárne Krškany, ZŠ Krškany, IDEA, Horné Krškany, taxi, Pod Zoborom, Rázcestie priemyselná, Pod Zoborom, Rázcestie priemyselná, Záborského, Dvorčianska, Priemyselný park II, Priemyselný park I, Na Priehon, ZŠ Krškany, Nemocnica Zobor, Priemyselný park I, Priemyselný park V, Párovské Háje, Prameň, Pod Zoborom, Priemyselný park II, Pod Zoborom, Priemyselný park V, Nitra, Plastika

Doprava, okres Nitra:, 9 z 10

Braneckého, Priemyselný park III, METRO, Priemyselný park IV, Priemyselný park IV, Priemyselný park III, Zvolenská, Mestský park, Na Priehon, Cabajská, Stavebná škola, Stavebná škola, Slamková, Výstavisko, Slamkova, Chotárna, Chotárna, Murgašova, Nový cintorín, Slamkova, Kynek, Cabajská, Dvorčianska, heliport, Dubíkova, Výstavisko, Tajná, rázc., Pekárne, Lukov dvor, Bizetova, Hájnická, Železničná zastávka Mlynárce, Bolečkova, Jarocká, Železničná zastávka Mlynárce, Jarocká, Bolečkova, Bizetova, Pekárne, Hájnická, Lukov dvor, Cintorín Mlynárce, Cintorín Mlynárce, Správa ciest, Správa ciest, Jurský dvor, Liaharenský podnik, Janíkovce, ZŠ Janíkovce, Kmeťova, Janíkovce, KSC Janíkovce, Malé Janíkovce I, Janíkovská cesta, Janíkovská cesta, taxi, taxi, Hruboňovo,Suľany,RD, Nová Ves nad Žitavou, autobusová zastávka

Doprava, okres Nitra:, 10 z 10

Nitr. Hrnčiarovce, vinohrady, Nová Ves n. Žitavou, vinohrady, Nová Ves n. Žitavou, vinohrady, Nová Ves n. Žitavou, Funduše, Nová Ves n. Žitavou, Funduše, Nová Ves n. Žitavou, ZŠ, Nová Ves n. Žitavou, Jednota, Nová Ves n. Žitavou, č.d. 170, Nová Ves n. Žitavou, č.d. 170, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Rišňovce, Cabaj-Čápor, rázc. Fizeš, Andač, Dražovce, Svätoplukovo, sušička, autobusová zastávka, Alekšince, Pri kríži, Zastávka železničná stanica, autobusová zastávka, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Štitáre, Šöpröš, Štitáre, Šöpröš, Nitr. Hrnčiarovce, vinohrady, autobusová zastávka, Zbehy, Oder dvor, Bádice, rázcestie, Bádice, rázcestie, autobusová zastávka, Čab, NAD, SEC, Jakuba Haška, NAD

doprava inde

Nitra (360x), Zobor (81x), Chrenová (79x), Mlynárce (46x), Párovské Háje (28x), Lužianky (28x), Nitrianske Hrnčiarovce (27x), Dražovce (24x), Vráble (22x), Dolné Krškany (21x), Zbehy (18x), Veľké Janíkovce (18x), Cabaj (16x), Cabaj - Čápor (16x), Horné Krškany (14x), Branč (14x), Dolné Štitáre (13x), Ivanka pri Nitre (13x), Štitáre (13x), Jelenec (12x), Dolné Lefantovce (10x), Lefantovce (10x), Nové Sady (9x), Pohranice (9x), Horný Ohaj (9x), Hruboňovo (9x), Nová Ves nad Žitavou (9x), Rišňovce (8x), Čab (8x), Čakajovce (7x)
doprava v Nitra
doprava v Zobor
doprava v Chrenová

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-nitra.oma.sk/doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.