Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Nitriansky kraj » okres Nitra » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Nitra

Autobusová zastávka v okres Nitra

V okres Nitra sa nachádza 724 kusov autobusová zastávka.

autobusová zastávka inde

Nitra (356x), Zobor (81x), Chrenová (66x), Mlynárce (47x), Vráble (35x), Dražovce (35x), Lužianky (34x), Cabaj - Čápor (29x), Cabaj (29x), Párovské Háje (29x), Nitrianske Hrnčiarovce (28x), Veľké Janíkovce (19x), Dolné Krškany (19x), Ivanka pri Nitre (16x), Branč (15x), Mojmírovce (14x), Horné Krškany (14x), Veľký Cetín (14x), Dolné Štitáre (13x), Zbehy (13x), Štitáre (13x), Lefantovce (13x), Pohranice (13x), Cetín (13x), Nové Sady (12x), Veľký Lapáš (12x), Čápor (12x), Lapáš (12x), Kolíňany (11x), Horný Ohaj (11x)

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 1 z 13

Čakajovce,,RD, Horné Lefantovce, dolný koniec, Veľký Cetín, rázcestie, Podhorany, Sokolníky, rázcestie, Strmá, KSC Janíkovce, Rumanová, PD, Dolné Lefantovce, Zdrav. stredisko, Svätoplukovo, sušička, Ivanka pri Nitre, Orolská, Šurianky,,Jednota, Horné Krškany, Podhorany, Mechenice, konečná, Horné Lefantovce, ZŠ, Vráble, Hefra, Čakajovce,,rázc., Babindol, Čendeš, Veľké Chyndice, Jednota, Letecká, Lužianky, Holotka, Podmájska, Cabaj-Čápor, Kĺzová, Jelenec, rázc. k žel. st., Klasov, Jednota, Lomnická, Veľká Dolina, Bačala, rázc., Cabaj-Čápor, RD, Melek, RD, Mojmírovce, rázcestie, Čechynce, vinohrady, Zvolenská, Vráble,,OPS, Štúrova, Branč, pneuservis, Partizánska, Čeľadice, Baracká, rázcestie, Svätoplukovo, Jednota, Cabajská, Pekárne, Párovské Háje (prímestská), Vráble, sídl. Lúky ZŠ, Mojmírovce, domovina, Atletický štadión, Dolné Lefantovce, č.d.209, Veľký Lapáš, domovina, Amfiteáter, Čechynce, ZŠ, Chalupkova I., Poliklinika Chrenová, Melek, konečná, Hornozoborská, Žirany, kostol, Tokajská, Veľké Zálužie, horný koniec, Orechová, Golianovo, ihrisko, Priemyselný park VII, SEC, Pod Zoborom, Pražská

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 2 z 13

Nové Sady, sídlisko, Stavebná škola, Štefanovičová, osada, Báb, Veľký Báb, OcÚ, Univerzity, Zbehy, Ťapušík, Muškátová, Rázcestie Metodova, Jarok, konečná, Nové Sady, Sila, rázcestie, Nitra, Malanta, vinice, Kavcova, Lužianky, VÚŽV, Štitáre, Ku Gáborke, Poľný Kesov, kúpalisko, Lužianky, Korytovská, Veľký Lapáš. RD, Výčapy-Opatovce,,III, Paňa, rázcestie, Lúčnica nad ŽŽitavou, Martinová, žžel. zast., Tajná, OcÚ, Jelšovce, pohostinstvo, Hruboňovo,Výčapky,č.d.109, Kolíňany, rázc., Mojmírovce, OcÚ, Vráble, pálenica, Nitr. Hrnčiarovce, Pod Sokolom, Kolíňany, nadcestie, Stavebná škola, Štefanovičová, rázc. (2.0), Vráble,,ZŠ, Dvorčianska, Alekšince, žel. st., Murgašova, Žitavce, Domovina, Jakuba Haška, Nitrianska, CENTRUM, Mlyny, Zariadenie pre seniorov Zobor, Vráble, Dyčka, rázc. ŠM, Ďurčanského, Čeľadice, rybník, Rázcestie Železničná stanica, Ivanka pri Nitre, Texiplast, Martinská dolina, Sitnianska, Malý Lapáš, Nový Dvor, Štefanovičová, Dolný Taráň, Cabaj-Čápor, Nový Pereš, ZŠ Škultétyho, Kolíňany, ihrisko, Lužianky, VÚŽV, Rázcestie Moskovská, Predmostie, Mojmírovce, Jednota, Nová Ves nad Žitavou, kostol, Nitr. Hrnčiarovce, vinohrady, Jelšovce, závod, Pod Zoborom, Kalvária

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 3 z 13

Svätoplukovo, domovina, Golianova, Golianova, Hruboňovo, Výčapky, Fraňa Mojtu, Čakajovce,,RD, Telince, Jednota, Kolíňany, konečná, Nitra, Malanta, ŠM, Cabaj-Čápor, rázc. Hrušťov, Rázcestie Metodova, Ďurková, Nitr. Hrnčiarovce, Pod Sokolom, Nitr. Hrnčiarovce, vinohrady, Janíkovská cesta, Malý Cetín, RD, Červenova, Liaharenský podnik, Turistická, Plynárenská, Cabaj-Čápor, Cabaj nám., Cintorín Mlynárce, Vráble,AS nast.1, Priemyselný park II, Malý Cetín, RD, Lužianky, Rastislavova, Dolnočermánska, Hruboňovo,Suľany,RD, Hattalova, Zvolenská, Levická, Branč, RD, Ivanka pri Nitre, Orolská, Horné Lefantovce, RD, Zbehy, kostol, Rázcestie Panská dolina, Vinodol, Dolný Vinodol, OcÚ, Nová Ves n. Žitavou, vinohrady, Jelenec, ZŠ, Strategický park IV., Viničky, Vráble, Horný Oháj, OcÚ, 8. mája, Výstavisko, Čifáre, Jednota, Vinárske závody, Vráble, Jednota, Čechynce, osada, Rumanová, ZŠ, Vráble, Dyčka, RD, PD Dražovce, Ivanka pri Nitre, kultúrny dom, IDEA, Svätoplukovo, tabule, Mikovíniho, Slamkova, Jarok, ZŠ, Vinohrady Chrenová, Jarok, vysielačka, Poľný Kesov, ZŠ

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 4 z 13

Priemyselný park VI., Vráble,,rázc.k žel.st., Andreja Hlinku, Centro, Lehota, č. d. 2, Nábrežie mládeže, Štitáre, Babindol, ŠM, Šurianky,Perkovce, Alekšince, obchod, Palárikova, Vráble, Dyčka, pož. zbrojnica, Železničiarska, Veľký Lapáš, Jednota, Štefanovičová, u Dugu, Vašinova, Melek, Jednota, Chrenovský cintorín, Edisonova, Nové Sady, sídlisko, Podhorany, Sokolníky, rázcestie, Gorazdova, CENTRUM, Mlyny, Strategický park I., Ivanka p. Nitre, Luk, Dolné Lefantovce, OcÚ, Lužianky, Výskumný ústav, Rastislavova, Pohranice, horný koniec, Lužianky, ZŠ, Dolné Obdokovce, OcÚ, Veľký Cetín, liahareň, Lužianky, Hlohovecká, Bottova, ZŠ Krškany, Ďurková, Žilinská, Vráble, Matador, Klasov, vinohrady, Vráble,,žel.st., Štitáre, rázcestie, Pod Zoborom, Vráble,Teleflex, Orgovánová, Chmeľová dolina, Cabaj-Čápor, rázc. Fizeš, Jelenec, Jednota, Pohranice, záhrady, Jarocká, Stromová, Lehota, RD, Veľké Chyndice, č. d. 8, Rišňovce, železničná stanica, Rišňovce, rázc. Rumanová, Ivanka pri Nitre, tehelňa, Žitavce, kostol, Hruboňovo, Faltus, Vráble,,OPS, Veľký Lapáš, Jednota, Nová Ves n. Žitavou, č.d. 170, Divadlo Andreja Bagara

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 5 z 13

Nitr. Hrnčiarovce, Čajkovského, Malé Chyndice, OcÚ, Lužianky, Rázcestie Vinárska, Mojmírovce, OcÚ, Na Priehon, Vinodol, Horný Vinodol, kostol, Hollého, Nové Sady, Ceroviny, č..d. 263, Branč, kultúrny dom, Nové Sady, domovina, Nové Sady, Ceroviny, RD, Štefanovičová, Horný Taráň, Dolné Lefantovce, č.d.209, Janíkovce, mototechna, Chmeľová dolina, Horné Lefantovce, dolný koniec, Strategický park III., Gorazdova, Veľký Cetín, zdrav. stredisko, Tehelná, Muškátová, Železničiarska, Báb, predmostie, Úzka, Nitr. Hrnčiarovce, Šopronská, Vinodol, Dolný Vinodol, ZŠ, Ivanka pri Nitre, kultúrny dom, Priemyselný park I, Čab, Ceram, rázcestie, Poliklinika Chrenová, Veľká Dolina, OcÚ, Nový cintorín, Dolné Lefantovce, Zdrav. stredisko, CENTRUM, Mlyny, Metodova, Prameň, Univerzity, Lukáčovce, kaštieľ, Ivanka pri Nitre, Texiplast, Rázcestie Autobusová stanica, Dvorčianska, Hájske, Mladý Háj, rázcestie, Mestská hala, Zbehy ZŠ, Rastislavova, Tajná, rázc., Wilsonovo nábrežie, Kmeťova, Mojmírovce, rázcestie, Výčapy-Opatovce, I., Urbancova, Dubíkova, Janíkovská cesta, Mojmírovce, kaplnka, Babindol, Čendeš, Branč, kultúrny dom, Golianovo, ZŠ, CENTRUM, Mlyny, Párovská

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 6 z 13

Veľký Lapáš, Jednota, Metodova, Nové Sady, Kotrbál, č. d.237, Čeľadice, č. d. 182, Rišňovce, č.d. 255, Báb, Malý Báb, ZŠ, Nitrianske strojárne, Čakajovce,,ZŠ, Cabaj-Čápor, rázc., Veterinárska, Chrenovská, MAX, Výstavisko, Štefanovičová, RD, Cabaj-Čápor, rázc. Hrušťov, Zbehy, domovina, Veľký Cetín, mlyn, Mestský park, NAD, Veľká Dolina, bytovky, Šurianky,,dolný koniec, Cabaj-Čápor, Nový Cabaj, Ľudovítová, Rázcestie Priemyselná, Chrenovský cintorín, MEVAK, Vráble,,ZŠ, Mojmírovce, kompres. stanica, Bolečkova, Metodova, Chrenovská, MAX, Báb, rázcestie (3,0), Rázcestie Kmeťova, Priemyselný park, nadjazd, Nitra, obaľovačka, Tajná, RD, Rišňovce, domovina, Dolnočermánska, Čab, domovina, Bohúňova, Cabaj-Čápor, Riegler osada, Bádice, rázcestie, Ivanka p. Nitre, Luk, Kolíňany, Brath, Hájnická, Veľký Lapáš, č. d. 603, Chrenovský cintorín, Kapince, Jednota, Bolečkova, Alekšince, rázc., Janíkovce, Branč, Arkuš, Veľký Cetín, vinohrady, Rázusova, Obecný úrad, Ivanka pri Nitre, farma, Kapince, rázcestie, Rázcestie priemyselný park, Hornozoborská, Ferrenit, Branč, RD

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 7 z 13

Lúčnica nad Žitavou, domovina, Žitavce, OcÚ, NAD, Hornozoborská, Cabaj-Čápor, dolný koniec, Jarok, Kandeliská, Priemyselný park IV, Cabaj-Čápor, Jednota, Veľké Zálužie, Psychiatrická nem., Lukáčovce, PD, Hanulova, Mikovíniho, Mestská hala, Dražovce, Dobrotka, ŠM, Kasárne Krškany, Párovská, Braneckého, Čechynce, E. Gajdára, Cabaj-Čápor, Cabaj nám., Murániho, autobusová zastávka, Čakajovce,,Jednota, Čeľadice, Jednota, Priemyselný park V, Vráble, Horný Oháj, RD, Lužianky, Korytovská, Vráble, sídl. Lúky, Strategický park III., Urbancova, Nábrežie mládeže, Hosťová, Železničná zastávka Mlynárce, Veľká Dolina, Bačala, Veľké Zálužie, Betlahom, Správa ciest, Chotárna, Cabaj-Čápor, domovina, Vráble, Kíreš, Kmeťova, Horné Lefantovce,ústav, Nitr. Hrnčiarovce, ZŠ, Mikov dvor, Kostolná, Lanovka, Lukáčovce, OcÚ, Mojmírovce, RD, Rázcestie Kmeťova, Branč, pneuservis, Nitr. Hrnčiarovce, Krajná, Úzka, Hruboňovo, Ocú, Priemyselný park VII, Telince, Jednota, Klinčeková, Sitnianska, Rybárska, Cabaj-Čápor, Kĺzová, Žirany, park, Janského, Zbehy, č.d.685

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 8 z 13

Železničná stanica Nitra, Ivanka p. Nitre, Luk, Rázcestie Autobusová stanica, Pri kríži, Nitra, JLR, rázcestie, Golianovo, Branč, Arkuš, Cabaj-Čápor, Nový Pereš, autobusová zastávka, KSC Janíkovce, Letecká, Vinodol, Dolný Vinodol, dol. koniec, Veľký Lapáš, Bodok, farma, Jelšovce, OcÚ, Andreja Hlinku, Centro, Výčapy-Opatovce,,II, Priemyselný park I, Edisonova, Janského, Rumanová, ŠM, Trans Motel, Malý Cetín, dolný koniec, Priemyselný park II, Vinodol, na vŕšku, Malý Lapáš, Na Pažiti, Bádice, OcÚ, Výčapy-Opatovce,,II, Branč, Jednota, Rázusova, Nitr. Hrnčiarovce, Krajná, Strmá, Na Priehon, Pod Zoborom, Rybárska, Nové Sady, č. d. 221, Ďurčanského, Nová Ves n. Žitavou, ZŠ, Malé Chyndice, Trans Motel, Čajkovského, Vinodol, Horný Vinodol, Vráble, rázc.k žel.st., Výčapy-Opatovce,,IV, Lukov dvor, Rázcestie Moskovská, Podhájska, Kolíňany, nadcestie, Hodžova, Kasalova, Ivanka p. Nitre, Luk, CENTRUM, Mlyny, Pohranice, Jednota, Kolíňany, vápenka, Nitra, Dražovce, rázc. k žel. st., METRO, Nitrianske strojárne, Veľké Zálužie, RD, Jelenec, Jednota, Dolné Obdokovce, dol. koniec, Párovské Háje

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 9 z 13

Malý Lapáš, Nový Dvor, Levická, Lehota, pošta, Amfiteáter, Veľký Cetín, farma, Lužianky, Rázcestie Vinárska, Hájnická, Priemyselný park III, Janíkovce, Bizetova, Lúčnica nad Žitavou, RD, Červenova, Stavebná škola, Hruboňovo,Suľany,pri kríži, ZŠ pod Zoborom, Štúrova, Poliklinika Klokočina, Vinodol, Dolný Vinodol, pomník, Orgovánová, Cabaj-Čápor, Branko, Klasov, rázc. V. Chyndice (4.0), Cabajská, Nová Ves n. Žitavou, vinohrady, Vodohospodárske stavby, Rázcestie Autobusová stanica, Kalvária, 8. mája, Čab, Jednota, Braneckého, Záborského, Mikovíniho, Rázcestie Autobusová stanica, Nitra, Zobor, Drozdí chodník, MEVAK, Nová Ves n. Žitavou, Funduše, Rázcestie Autobusová stanica, Cintorín Mlynárce, Dolné Lefantovce, OcÚ, Veľký Lapáš, Bodok, farma, Babindol, rázcestie, Strategický park IV., Nová Ves n. Žitavou, Jednota, Nemocnica Zobor, Rišňovce, rázc. k žel. stanici, Stavebná škola, Strategický park I., Veľký Cetín, rázcestie, Malé Zálužie, Výčapy-Opatovce,,IV, Alekšince, pri kríži, Malý Lapáš, Čerešňová, Nitr. Hrnčiarovce, ZŠ, Vráble, Dokrm, Alekšince, kostol, ZŠ Krškany, Rázcestie Panská dolina, Kolíňany, ZŠ, Poľný Kesov, OcÚ, Lehota, Krvavé Šenky

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 10 z 13

Malé Janíkovce II, CENTRUM, Mlyny, Mestská hala, Melek, rázcestie, Štefanovičová, u Polčína, Potočná, Štitáre, Ku Gáborke, Žirany, pod Vinohradom, Alekšince, PD, Priemyselný park V, Zlatomoravecká, Zbehy, Oder dvor, Rázcestie Panská dolina, Nemocnica Zobor, Panská dolina, Šindolka, Dolnohorská, Nová Ves n. Žitavou, č.d. 170, Ivanka pri Nitre, železničná stanica, Tehelná, Žirany, č. d. 280, Tajná, horný koniec, Jelenec, rázc. k žel. st., Cabaj-Čápor, dolný koniec, Panská dolina, Bádice, rázcestie, Poliklinika Klokočina, Cabaj-Čápor, Nový Cabaj, Tajná, Šiarovce, Turistická, Priemyselný park VI., Veľký Cetín, rázcestie, Ivanka pri Nitre, Železničná stanica, Rázcestie Panská dolina, Priemyselný park, nadjazd, Nedbalova, Golianovo, na Priehone, Atletický štadión, Dražovce, Rybárska, Jarocká, Slamkova, Alekšince, domovina, Stromová, Vráble, Kíreš, Kolíňany, vápenka, Veľký Cetín, mlyn, Lužianky, žel. stanica, Bádice, dolná, Vinárske závody, Nová Ves n. Žitavou, Funduše, Branč, Veľkoveská, Nitrafrost, Zbehy, Andač, OcÚ, Cabaj-Čápor, rázc., Kostolná, Lúčnica nad ŽŽitavou, Martinová, Lužianky, ZŠ, Mojmírovce, ZŠ, Rázcestie Železničná stanica, Veterinárska

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 11 z 13

Nové Sady, Ceroviny, medze, Klasov, Jednota, Malé Janíkovce I, Zbehy, mlyn, Štitáre, rázcestie, Predmostie, Amfiteáter, Drozdí chodník, Nitra, Malanta, vinice, Klinčeková, Veľká Dolina, Bačala, rázc., Potočná, Strategický park II., Vráble, Jednota, Alekšince, Lahne, Veľký Cetín, ZŠ, Jelšovce, OcÚ, Priemyselná, Andreja Hlinku, Centro, Zbehy, č.d.706, Bizetova, Štúrova, Pekárne, Martinská dolina, Cabaj-Čápor, Riegler osada, Melek, OcÚ, Jelenec, ZŠ, Alekšince, ZŠ, Mestská hala, Divadlo Andreja Bagara, Hattalova, Paňa, OcÚ, Hlavná, Alekšince, Lahne II, Rázcestie Priemyselná, Belopotockého, Hypermarket TESCO, Podhorany, Mechenice, pri kríži, Popradská, Mikov dvor, Lomnická, Výčapy-Opatovce, I., Kolíňany, rázc., Železničná zastávka Mlynárce, Kavcova, Priemyselný park IV, Lúčnica nad Žitavou, Jednota, Dolné Lefantovce, Kostolná č. d. 3, ZŠ Krškany, Kasárne Krškany, Branč, Jednota, Jelšovce, pohostinstvo, Kmeťova, Šindolka, Branč, žel. stanica, ZŠ pod Zoborom, Rišňovce, RD, Čeľadice, č. d. 203, Správa ciest, Záborského

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 12 z 13

Chotárna, Kynek, Hruboňovo, lúky, Lukov dvor, Lužianky, Vinárska, Železničná stanica Nitra, Lužianky, Holotka, Hlavná, Veľké Zálužie, OcÚ, Jurský dvor, Murániho, Podhorany, Sokolníky, ZŠ, Branč, OcÚ, Murgašova, Priemyselný park III, Horné Krškany, Žirany, pri Tržnici, Jelenec, železničná stanica, Vráble, Hefra, Jelšovce, závod, Jarok, Pod Hájom, Horné Lefantovce, ZŠ, Branč, OcÚ, Hájske, Mladý Háj, horný koniec, Orechová, Branč, Veľkoveská, Hypermarket TESCO, Chalupkova II., Andreja Hlinku, Centro, Ľudovítová, Šindolka, Jarok, OcÚ, Bottova, ZŠ Škultétyho, Duklianska, Výčapy-Opatovce,,III, Považská, PD Dražovce, Nedbalova, Rázcestie Metodova, Nitr. Hrnčiarovce, Nové Sady, ZŠ, Špitálska, Lužianky, Rastislavova, Záhradná, Fraňa Mojtu, Štitáre, Šöpröš, Ferrenit, Janíkovce, mototechna, Pri kríži, Nitra, JLR, rázcestie, Nitrafrost, Svätoplukovo, Jednota, Podhájska, Moskovská, Tokajská, Podhorany, Sokolníky, Jednota, Bohúňova, Plynárenská, Rumanová, obchod

Autobusová zastávka, okres Nitra:, 13 z 13

Štitáre, Šöpröš, Klasov, vinohrady, Golianovo, vinohrady, Lehota, pošta

autobusová zastávka inde

Nitra (356x), Zobor (81x), Chrenová (66x), Mlynárce (47x), Vráble (35x), Dražovce (35x), Lužianky (34x), Cabaj - Čápor (29x), Cabaj (29x), Párovské Háje (29x), Nitrianske Hrnčiarovce (28x), Veľké Janíkovce (19x), Dolné Krškany (19x), Ivanka pri Nitre (16x), Branč (15x), Mojmírovce (14x), Horné Krškany (14x), Veľký Cetín (14x), Dolné Štitáre (13x), Zbehy (13x), Štitáre (13x), Lefantovce (13x), Pohranice (13x), Cetín (13x), Nové Sady (12x), Veľký Lapáš (12x), Čápor (12x), Lapáš (12x), Kolíňany (11x), Horný Ohaj (11x)
autobusová zastávka v Nitra
autobusová zastávka v Zobor
autobusová zastávka v Chrenová

Podobné, okres Nitra:

724x autobusová zastávka, 33x železničná stanica, 17x predaj lístkov, 6x taxi, 2x letisko, 2x autobusová stanica, 1x heliport
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
Autobusová zastávka, okres Nitra

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-nitra.oma.sk doprava autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.